Stor skogsaffär i Jämtland

1 december 2017 Holmen säljer skogsfastigheter på totalt 4 400 hektar i nordvästra Jämtland. Köpare är en koncern med stora skogsinnehav sedan tidigare.

Köpesumman är kring 100 miljoner kronor. Affären gäller 4 400 hektar produktiv skogsmark, varav 2 000 hektar brukas aktivt.

– Det här skogsområdet ligger långt från våra industrier och har förhållandevis stora värden utöver skogsbruk. Vår ambition är att återinvestera försäljningsintäkterna i skog närmare vår egen industri, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen, i ett pressmeddelande.

Köpare är Persson Invest, en koncern som omsätter 5,5 miljarder kronor och sedan tidigare innehar 100 000 hektar skogsmark i Jämtlands län. 

– Vi är glada över att vi med den här affären utökar vårt skogsbestånd inom länet. Det är sällan som fastigheter av den här storleken kommer ut på marknaden, säger Henrik Mårtensson, Skogschef för Persson Invest.

Affären väntas slutföras i januari 2018.

Holmen är alltjämt en av landets största skogsägare med ett skogsinnehav på drygt en miljon hektar produktiv skogsmark.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb