Stor konsumtion av trävaror

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
byggande
Ökat byggande leder till ökad konsumtion av trävaror. Foto: Deromegruppen.
Sågverken gynnas av en relativt god utveckling av byggandet i Sverige. Konkurrenskraften för svensk export av sågade trävaror, papper och massa har påverkats positivt av den svaga svenska kronan.

- Framåt skönjer vi dock en allmän konjunkturavmattning, vilket kommer att påverka avsättningen av skogsindustrins produkter, skriver Skogsindustrierna i sin första kvartalsrapport för året.

Annons
Annons

Den visar också att Sveriges ekonomi fortsätter att sticka ut i förhållande till likartade länder. Den växer på, starkt underblåst av extremt låga räntor och de senaste årens svaga krona. Men med tanke på den svaga utvecklingen i resten av världen kommer knappast den svenska ekonomin fortsätta gå på högvarv.

I början av 2016 har också noterats en viss avmattning i flertalet branscher, med undantag av byggindustrin där optimismen till och med har tilltagit de senaste månaderna. På hemmamarknaden gynnas de svenska sågverken av detta, samtidigt som exporten främjas av den relativt svaga kronan.

Konsumtionen av trävaror utvecklas alltså väl. Trots det har sågverken upplevt en längre period med fallande snittpriser orsakade av ett kvardröjande globalt överutbud och tuff konkurrens.

Tillverkningen av marknadsmassa hade en positiv utveckling under 2015 och den positiva trenden har fortsatt under årets början. Tillverkarna förväntar sig en svagare utveckling de kommande månaderna.

Pappersproduktionen stabiliserades under föregående år, tillverkningen av förpackningsmaterial är oförändrad, medan grafiskt papper har fortsatt att minska. Exporten av papper minskade med knappt en procent under föregående år, även leveranserna till EU visade en nedgång. Exportvärdet för papper utvecklades dock positivt och steg med en procent tack vare att exporten av förpackningsmaterial ökar. Företagen ser fortfarande positivt på den närmaste framtiden, det gäller både order och produktion.

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons