Stor kampanj för att rädda skog

18 oktober 2007 Naturskydföreningen slår på stridstrumman och mobiliserar nu sina medlemmar för att hindra skogsbruket från att hugga ner skyddsvärda skogar.

Den ökande efterfrågan på timmer har gett oss rekordhöga virkespriser och skogsbolagen finkammar nu sina skogar för att hitta lämpliga skogar att avverka. Samtidigt
vill regeringen urholka anslaget till att köpa in mark till reservat, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande

I somras finkammade Naturskyddsföreningen i sin tur mängder av skogsområden och fann 6000 fynd av utrotningshotade arter och många skyddsvärda skogar. Skogsinventeringen är den största som Naturskyddsföreningen genomfört och resultatet kommer att presenteras för respektive länsstyrelse.

Naturskyddsföreningen kommer senare att ge exempel på fyra ”skandalavverkningar” i skogsområden med rödlistade arter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb