Stor investering i skogsbaserad textilfiber

23 februari 2021 352 miljoner kronor investeras i en demonstrationsanläggning för cellulosabaserad textilfiber vid Stora Ensos pappersbruk i Bromölla.

Bakom anläggningen står Tree to textile som ägs av HM, Ikea, LSCS Invest och Stora Enso. Investeringen är uppdelad på ägarföretagen som bidrar med 275 miljoner kronor och på Energimyndigheten som investerar 77 miljoner. Produktionen är tänkt att komma igång i vår med en kapacitet på cirka 1500 ton fiber per år, 

Demonstrationsanläggningen ses som ett viktig steg mot en kommersiell och storskalig tillverkning av den nya textilfibern, enligt ett pressmeddelande från Tree to textilie. 

Tillverkningsprocessen beskrivs ha låg miljöpåverkan och hålla en låg kostnadsnivå. Förbrukning av såväl energi som vatten och kemikalier uppges också vara låg.

Dissolvingmassa av skogsråvara för textilier tillverkas vid ett par bruk i Sverige idag. Skillnaden här är att man skulle tillverka själva fibern. Slutprodukten beskrivs av DN som ett mellanting av viskos och bomullsfiber som kan användas i lakan, klänningar, skjortor, gardiner med mera.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb