Stor brist på biobränsle

29 november 2007

— Vi kan nästan fördubbla uttaget av grot och ta ut ytterligare 7 TWh. Men med värmeverkens kraftiga ökning av efterfrågan kommer det inte att räcka till, säger Stefan Wirtén, Skogsdirektör på Skogsindustrierna.

En ny studie från Skogsindustrierna visar att efterfrågan på biobränsle från skogen kommer att öka med 13,6 TWh, fram till 2015. En ökning med 17 procent jämfört med tidigare studier.

— Vi måste utveckla nya metoder för att utnyttja skogens avverkningsrester bättre. Mest lovande är uttag av stubbar, fortsätter Stefan Wirtén.

Det finns en ytterligare potential på 12,3 TWh genom att bland annat utvinna bioenergi från stubbar, klena gallringar och röjningar samt genom uttag av ut långa trädtoppar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb