Stor brandrisk över hela landet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, Föreningen Skogen
Genrebild. Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild.
Följ riktlinjerna för att minska risken för skogsbränder. Uppmaningen kommer från Skogsstyrelsen som varnar för brandrisk över nästan hela landet.

Efter den senaste tidens torka är risken för skogsbränder överhängande.

Annons
Annons

– Det blir fortsatt varmt och torrt med stor brandrisk i stort sett över hela landet. Nu är det extra viktigt att de riktlinjer som branschgemensamt arbetats fram för skogsbruket när det är brandrisk i skogen följs så vi inte får en ny storbrand liknande Västmanland 2014, säger Anna Marntell, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

– Riktlinjerna kom under förra året och är alltså relativt färska. Därför är vi oroliga för att informationen inte nått ut till alla aktörer på ett bra sätt ännu, säger Anna Marntell.

Som en följd av den stora skogsbranden i Västmanland togs branschgemensamma riktlinjer fram för att minska risken för skogsbränder. och där står bland annat:

 • Samråd ska genomföras vid förhöjd brandrisk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • Identifiera eventuella delområden med högre brandrisk eller med vegetation som kan ge hastiga brandförlopp.
 • Om möjligt utförs skogsarbeten i andra områden där brandrisken är lägre.
 • Säkerställa att tillfartsvägar är framkomliga inför en släckningsinsats.
 • Gör kontinuerliga bedömningar av brandrisken och följ SMHI:s prognoser.
 • Vid höjd beredskap ska avverkningsmaskiner har minst två skumsläckare och markberedningsmaskiner ha minst sex skumsläckare.
 • Brandvakter ska finnas under höjd beredskap och vara utrustade med flamsäkra kläder.

I Skogsstyrelsens webb-app kan alla ta del av kartor med information om markfuktighet, lutning och information om skogen. Markägare kan se ännu mer information om sin skogsfastighet genom att logga in på mina sidor. Informationen är bra planeringsunderlag som kan vara mycket betydelsefullt när det råder hög brandrisk. Här kan man se markfuktighet, terräng, skogens höjd och täthet, hyggen och vägar: https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/

 

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons