"Stoppad avverkning slår mot turistnäring”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I Jämtland upplät en skogsägare mark till ett kommunalt eljusspår. Men när markägaren ville avverka längs en del av spåret sa Skogsstyrelsen nej. Skälen som uppges har varierat. Nu har en turistföretagare reagerat. "Skogsstyrelsen gör mig kvallsvettig" skriver hon.

En skogsägare som upplåtit mark till ett eljusspår nekas nu av Skogsstyrelsen att avverka. Det handlar om ett 700 meter långt område längs det 2 500 meter långa eljusspåret. Ärendet tas upp i en ledare i Östersunds-Posten .

Annons
Annons

Det har fått  turistföretagare Marie Klockarevold  att reagera. I ett öppet brev i samma tidning uttrycker hon en oro över att markägare som nu upplåter mark till exempelvis vandrings- eller cykelleder ska få kalla fötter.

”Vi är mycket beroende av att markägarna kan känna tillit till att man inte blir stoppad i sin egen markanvändning på grund av dessa leder”, skriver hon.

”Markarrendeavtal är skrivna med förbehåll om att upplåtelsen inte får medföra inskränkningar på fastigheten utanför upplåtet område i något avseende, exempelvis med stöd av naturvårds-, plan- eller byggnadslagstiftning. Skulle så bli fallet upphör avtalet omedelbart att gälla utan föregående uppsägning” skriver Marie Klockarevold och fortsätter:

”I Funäsfjällen har vi 300 kilometer sammanhängande Nordic ski längdspår, flera elljusspår, 450 kilometer skoterleder, cykelleder, vandringsleder, som alla går på privatmark eller renbetesland”.

Om markägare inte vill upplåta/arrendera ut mark på grund av risken att de inte får bruka sin skog kan det bli ett hårt slag mot turistnäringen, anser hon.

”Jag är själv huvudsakligen sysselsatt i turistbranschen, där ingen gäst har klagat på olika avverkningar som har skett under årens lopp längs lederna”, poängterar hon.

”Så snälla, slå inte undan fötterna för vår basnäring turismen, som är så beroende av att mark upplåts till det stora behovet av leder av alla de slag, för att området ska hålla ställningarna som ett attraktivt resmål”, skriver Marie Klockarevold.

Läs hela brevet i Östersunds-Posten 17/9

Läs Skogsstyrelsens replik den 7/9

Läs ledaren i Östersunds-Posten den 1/9

 

Publicerad:
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons