"Stoppad avverkning slår mot turistnäring”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I Jämtland upplät en skogsägare mark till ett kommunalt eljusspår. Men när markägaren ville avverka längs en del av spåret sa Skogsstyrelsen nej. Skälen som uppges har varierat. Nu har en turistföretagare reagerat. "Skogsstyrelsen gör mig kvallsvettig" skriver hon.

En skogsägare som upplåtit mark till ett eljusspår nekas nu av Skogsstyrelsen att avverka. Det handlar om ett 700 meter långt område längs det 2 500 meter långa eljusspåret. Ärendet tas upp i en ledare i Östersunds-Posten .

Annons
Annons

Det har fått  turistföretagare Marie Klockarevold  att reagera. I ett öppet brev i samma tidning uttrycker hon en oro över att markägare som nu upplåter mark till exempelvis vandrings- eller cykelleder ska få kalla fötter.

”Vi är mycket beroende av att markägarna kan känna tillit till att man inte blir stoppad i sin egen markanvändning på grund av dessa leder”, skriver hon.

”Markarrendeavtal är skrivna med förbehåll om att upplåtelsen inte får medföra inskränkningar på fastigheten utanför upplåtet område i något avseende, exempelvis med stöd av naturvårds-, plan- eller byggnadslagstiftning. Skulle så bli fallet upphör avtalet omedelbart att gälla utan föregående uppsägning” skriver Marie Klockarevold och fortsätter:

”I Funäsfjällen har vi 300 kilometer sammanhängande Nordic ski längdspår, flera elljusspår, 450 kilometer skoterleder, cykelleder, vandringsleder, som alla går på privatmark eller renbetesland”.

Om markägare inte vill upplåta/arrendera ut mark på grund av risken att de inte får bruka sin skog kan det bli ett hårt slag mot turistnäringen, anser hon.

”Jag är själv huvudsakligen sysselsatt i turistbranschen, där ingen gäst har klagat på olika avverkningar som har skett under årens lopp längs lederna”, poängterar hon.

”Så snälla, slå inte undan fötterna för vår basnäring turismen, som är så beroende av att mark upplåts till det stora behovet av leder av alla de slag, för att området ska hålla ställningarna som ett attraktivt resmål”, skriver Marie Klockarevold.

Läs hela brevet i Östersunds-Posten 17/9

Läs Skogsstyrelsens replik den 7/9

Läs ledaren i Östersunds-Posten den 1/9

 

Publicerad:
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons