"Stoppad avverkning slår mot turistnäring”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I Jämtland upplät en skogsägare mark till ett kommunalt eljusspår. Men när markägaren ville avverka längs en del av spåret sa Skogsstyrelsen nej. Skälen som uppges har varierat. Nu har en turistföretagare reagerat. "Skogsstyrelsen gör mig kvallsvettig" skriver hon.

En skogsägare som upplåtit mark till ett eljusspår nekas nu av Skogsstyrelsen att avverka. Det handlar om ett 700 meter långt område längs det 2 500 meter långa eljusspåret. Ärendet tas upp i en ledare i Östersunds-Posten .

Annons
Annons

Det har fått  turistföretagare Marie Klockarevold  att reagera. I ett öppet brev i samma tidning uttrycker hon en oro över att markägare som nu upplåter mark till exempelvis vandrings- eller cykelleder ska få kalla fötter.

”Vi är mycket beroende av att markägarna kan känna tillit till att man inte blir stoppad i sin egen markanvändning på grund av dessa leder”, skriver hon.

”Markarrendeavtal är skrivna med förbehåll om att upplåtelsen inte får medföra inskränkningar på fastigheten utanför upplåtet område i något avseende, exempelvis med stöd av naturvårds-, plan- eller byggnadslagstiftning. Skulle så bli fallet upphör avtalet omedelbart att gälla utan föregående uppsägning” skriver Marie Klockarevold och fortsätter:

”I Funäsfjällen har vi 300 kilometer sammanhängande Nordic ski längdspår, flera elljusspår, 450 kilometer skoterleder, cykelleder, vandringsleder, som alla går på privatmark eller renbetesland”.

Om markägare inte vill upplåta/arrendera ut mark på grund av risken att de inte får bruka sin skog kan det bli ett hårt slag mot turistnäringen, anser hon.

”Jag är själv huvudsakligen sysselsatt i turistbranschen, där ingen gäst har klagat på olika avverkningar som har skett under årens lopp längs lederna”, poängterar hon.

”Så snälla, slå inte undan fötterna för vår basnäring turismen, som är så beroende av att mark upplåts till det stora behovet av leder av alla de slag, för att området ska hålla ställningarna som ett attraktivt resmål”, skriver Marie Klockarevold.

Läs hela brevet i Östersunds-Posten 17/9

Läs Skogsstyrelsens replik den 7/9

Läs ledaren i Östersunds-Posten den 1/9

 

Publicerad:
 • Norra Skogsägarna nöjda med 2019

  Kategorier: Norra Skogsägarna
  Norra Skogsägarnas resultat för 2019 landade på 110 miljoner kronor före skatt. Det är en sänkning med 17 miljoner jämfört med året innan. ”Ett gott resultat med tanke på på världsmarknaden”, anser föreningen.
 • Annons
 • Kristina Wallertz

  Doktorsbana började med röjsåg

  PRISTAGARE. I början lockade röjsågen mer än teoretiska studier, men i dag är Kristina Wallertz är en av landets främsta forskare på snytbaggar och annan föryngringsproblematik.
 • Virkesstudion #26 – Besök på Föreningen Skogens nya kontor

  Kategorier: Virkesstudion #26
  Denna gång besöker Virkesstudion tidningen SKOGEN. Där diskuteras aktuella ämnen ur det kommande numret, som exempelvis hur den nya klassningen av massaved fungerar, med chefredaktör Bengt Ek.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Var  besvärlig  med  detaljerna!

  Är virkessäljare för flata i förhandlingen när de säljer sitt virke? Ja. Det tycker i varje fall många som har svarat på månadens fråga från tidningen SKOGEN nyligen.
 • Anpassad gallring ger artskydd

  Kategorier: lavskrika, gallring, artskydd
  Lavskrika behöver täta skogar om den häckar nära bebyggelse. Längre bort från husen kan den häcka i öppna skogspartier. Genom anpassad gallring kan man alltså både bruka skogen och värna lavskrikan.
 • Annons