Stoppad avverkning på grund av artskydd ger rätt till ersättning

5 juli 2019 En skogsägare som har fått nej till avverkning på grund av artskyddsförordningen har rätt till intrångsersättning, enligt en dom  i mark- och miljödomstolen.

Stoppad avverkning på grund av artskydd ger rätt till ersättning

Markägaren som ville avverka 17  hektar i Roslagen 2017  nekades med hänvisning till artskyddsförordningen. Orsaken var att där fanns en spelplats för tjäder, uppgav Skogsstyrelsen.

Skogsägaren vände sig då till mark- och miljödomstolen med en överklagan som dock avslogs. Markägaren gick då vidare och stämde staten på 3,6 miljoner kronor i intrångsersättning.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt dömer nu till skogsägarens fördel. Skogsstyrelsen har avsevärd försvårat pågående markanvändning och markägaren har rätt till en ersättning på 3 392 000 kronor samt rättegångskostnader, enligt domslutet.

– Domen går emot den linje som staten drivit att inte betala ut ersättning för något som är förbjudet. Det återstår att se om den här domen står sig eller överklagas, men självklart behöver vi nu tillsammans med berörda myndigheter närmare analysera vad den betyder och vilka konsekvenser den kan få, säger Jenny Stendahl, chef för Skogsstyrelsens distrikt Uppsala-Västmanland, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har ännu inte beslutat om domen ska överklagas.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb