Stoppad avverkning på grund av artskydd ger rätt till ersättning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
En skogsägare som har fått nej till avverkning på grund av artskyddsförordningen har rätt till intrångsersättning, enligt en dom  i mark- och miljödomstolen.

Markägaren som ville avverka 17  hektar i Roslagen 2017  nekades med hänvisning till artskyddsförordningen. Orsaken var att där fanns en spelplats för tjäder, uppgav Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Skogsägaren vände sig då till mark- och miljödomstolen med en överklagan som dock avslogs. Markägaren gick då vidare och stämde staten på 3,6 miljoner kronor i intrångsersättning.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt dömer nu till skogsägarens fördel. Skogsstyrelsen har avsevärd försvårat pågående markanvändning och markägaren har rätt till en ersättning på 3 392 000 kronor samt rättegångskostnader, enligt domslutet.

– Domen går emot den linje som staten drivit att inte betala ut ersättning för något som är förbjudet. Det återstår att se om den här domen står sig eller överklagas, men självklart behöver vi nu tillsammans med berörda myndigheter närmare analysera vad den betyder och vilka konsekvenser den kan få, säger Jenny Stendahl, chef för Skogsstyrelsens distrikt Uppsala-Västmanland, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har ännu inte beslutat om domen ska överklagas.

 

 

Publicerad:
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Bara el när Jämtkraft röjer

   I Jämtland röjs just nu ledningsgator för första gången helt och hållet med eldrift. Det innebär förstås fördelar för miljön, men kanske framför allt för personalen.
 • Annons
 • Virkesstudion #37 – Vad har hänt under sommaren?

  Kategorier: Virkesstudion #37
  I dagens avsnitt av Virkesstudion sammanfattar Carl Johan Moberg och Per Hedberg den händelserika sommaren.
 • Framtiden enligt Biometria

  På virkesmätningsorganisationen Biometria finns en avdelning för innovation och teknikutveckling som heter Biometria Labs och som nyligen har presenterat sin första trendspaning. 
 • Annons