”Stoppa in skogen i miljöbalken”

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Den skogliga lagstiftningen borde stoppas in i miljöbalken och all avverkning i nyckelbiotoper förbjudas ­– utom huggning som gynnar mångfalden, menar Naturskyddsföreningen.

Äganderätten måste ändras i grundlagen och brott mot regler för miljöhänsyn bestraffas hårdare. Naturskyddsföreningen radar upp ett antal krav på skärpt lagstiftning i sin nya skogspolicy.

Annons
Annons

Föreningen anser också att avverkningen bör stoppas i skogar med höga värden för rekreation. Miljöorganisationer måste ges möjlighet att agera rättsligt vid beslut enligt skogsvårdslagstiftningen. De bör också få information om alla planerade avverkningar när de begär det.

Naturskyddsföreningen vill vidare tolka om lagstiftningens begrepp ”pågående markanvändning” så att den inte gäller nya typer av skogsskötsel. Den pågående markanvändningen bör också relateras till hela fastighetsinnehavet. 

SKOGEN 3/2012

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons