Stolt skogvaktare svag för asp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
PRISAD. Under ett helt yrkesliv har Tony Andreasson såväl förvaltat Baroniets stora produktionsskogar som restaurerat eklandskap och inventerat nyckelbiotoper. Klart han är värd en Silverkvist!

Skogvaktare Tony Andreasson har tilldelats Föreningen ­Skogens Silverkvist för sin höga ambitionsnivå i skogs­produktionen kombinerat med mycket värdefulla naturvårds­insatser.

Annons
Annons

Tony Andreasson På 222 matcher i Åtvidabergs FF gjorde Tony Andreasson bara ett enda mål – men med det målet säkrades lagets avancemang till All­svenskan.Han är skogvaktare på en av Sveriges största privata egendomar, Baroniet Adelswärd i södra Östergötland. Dit kom han efter studierna till skogstekniker i Värnamo i slutet av sjuttiotalet och sedan blev han kvar hela sitt yrkesliv. Hans for­mella titel är skogs­chef och han ansvarar för 16.500 hektar produktiv skogsmark.
– Men jag föredrar att säga skogvaktare. Det är ett gammalt fint yrkesnamn som ­passar bra på det här ­anrika företaget, säger Tony Andreasson. 

Han har under många år ­drivit ett skogsbruk med stor hänsyn till natur- och kulturvärden och där sociala värden har beaktats. 
Exempel på värdefulla naturvårdsinsatser är frihuggning av gamla ekar samt naturvårdshuggning i områden med höga naturvärden. Även naturvårdsbränningar har utförts. 

Dessutom har han genomfört nyckelbiotopsinventeringar på hela Baroniets skogsinnehav under 1990-talet.
Särskilt uppskattad, även av en bredare allmänhet, är hans medverkan till att delar av eklandskapet restaurerats med betesdrift. Baroniet äger en väsentlig del av det berömda östgötska eklandskapet. 

Resultatet kan ses av dem som besöker Åtvidaberg. På färden in mot staden välkomnas man av vackra eklandskap. 
Själv är han också svag för aspskogar.
– Jag plockar fram grova gamla aspbestånd med höga naturvärden.
Detta har gjorts samtidigt som Tony har haft en hög ­ambitionsnivå för skogsproduktionen. Välskötta föryngringar och ungskogar har kombinerats med ett bra ­ekonomiskt resultat. 

Genom flitig viltbehandling av plantorna har föryngring av tall och björk lyckats, trots de starka viltstammarna. Jakt är också en viktig del av Baroniets verksamhet.

Silverkvisten mottogs av en mycket överraskad Tony på en exkursion med det skogliga distrikts­rådet i Östergötland på Baroniets marker. 
Det var i sista stund: I slutet av november går den firade skogvaktaren i pension. Då ska han ägna sig åt löpning och skidåkning, barnbarn, skötsel av egen skog och – inte minst – fotboll. Han följer nämligen troget Åtvidabergs FF, där han själv spelade i elva säsonger i sin ungdom. Bakom sig har han inte mindre än 150 all­svenska matcher!
– Fast det där är inget att skriva om, säger han blygsamt.

SKOGEN 11/2018

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons