Stölder får jordbrukets skogar att säcka ihop

17 januari 2008 RYSSLAND Det värsta trycket från illegal avverkning drabbar de fyra procent av Rysslands skogar som är knutna till jordbruket. Det skriver Lars Laestadius på Global Forest Watch i en engelsk sammanfattning av en rysk rapport.

Dessa skogar sköttes tillsammans med jordbruket under sovjettiden. I dag finns ingen lagstiftning som gör det möjligt att bruka skogarna aktivt och uthålligt, eller att skydda dem. De är samtidigt högproduktiva och ligger nära bebyggelse och nära vägar – där det är lätt att stjäla virket.

Det finns ett reellt hot att dessa skogar försvinner helt, skriver rapportförfattaren och räknar upp de tre starkaste drivkrafterna bakom stölderna:

– Lagstiftningen är krånglig och svår att följa. Det gäller både vid avverkning för lokalt behov och för virkesaffärer. Dessutom ökar otydligheten risken för korruption.
– Fattigdomen är ofta stor i skogsbyarna. Det kan helt enkelt vara svårt att hitta laglig försörjning.
– Den statliga kontrollen är svag. Det är lätt att avverkningar går omärkta förbi.

Rapporten som ursprungligen publicerats på Forest Forum räknar också upp de tre vanligaste typerna av illegal avverkning och de tre viktigaste källorna till information som ligger bakom bedömningen att omkring 20 procent huggs olagligt.

Läs mer»
(Kan vara uppkopplingsproblem.)

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb