Stockholmsfixerat politikerord

18 juni 2015 Har Stockholmsfixerade moderata politiker en förmåga att prestera verbala grodor? Ja, frågan känns berättigad när man hör Kristoffer Tamson, moderat trafiklandstingsråd i huvudstaden, redovisar synen på järnvägarna utanför Norrtull.

Stockholmsfixerat politikerord

– Vi måste se till att de pengar som ska gå till svensk järnväg går där människor Kristoffer Tamsons Trafiklandstingsråd i Stockholmbor och där människor reser, och inte till träd i Norrland. Det sa Tamson i början av juni. Bakgrunden är att Stockholmsmoderaterna anser att för lite pengar av statens satsning på järnvägen hamnar i just Stockholm – den region som har bäst utbyggd infrastruktur idag.

Tamsons uttalande är häpnadsväckande. Han har noterat att det fraktas träd i Norrland. Men han inser inte frakternas värde. Svensk skogsindustri är en global ekonomijätte vars värde överträffas endast av USA och Kanada. Den svenska skogsnäringen står dessutom för vart femte industrijobb i Norrland.

Att järnvägsnätet stärks i Norrland är därför ett oavvisligt måste för den svenska skogsindustrins fortsatta position på världsmarknaden. Kristoffer Tamsons uttalande blottlägger skämmiga brister i nationalekonomi och om skogsnäringens betydelse för Sveriges välfärd. Kunskapsluckor i den storleksordningen får inte finnas hos politiker – inte ens i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb