Stockholmsfixerat politikerord

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Som på räls. Ett väl underhållet järnvägsnät är en förutsättning för svensk skogsnäring.
Som på räls. Ett väl underhållet järnvägsnät är en förutsättning för svensk skogsnäring.
Har Stockholmsfixerade moderata politiker en förmåga att prestera verbala grodor? Ja, frågan känns berättigad när man hör Kristoffer Tamson, moderat trafiklandstingsråd i huvudstaden, redovisar synen på järnvägarna utanför Norrtull.

- Vi måste se till att de pengar som ska gå till svensk järnväg går där människor Kristoffer Tamsons Trafiklandstingsråd i Stockholmbor och där människor reser, och inte till träd i Norrland. Det sa Tamson i början av juni. Bakgrunden är att Stockholmsmoderaterna anser att för lite pengar av statens satsning på järnvägen hamnar i just Stockholm – den region som har bäst utbyggd infrastruktur idag.

Tamsons uttalande är häpnadsväckande. Han har noterat att det fraktas träd i Norrland. Men han inser inte frakternas värde. Svensk skogsindustri är en global ekonomijätte vars värde överträffas endast av USA och Kanada. Den svenska skogsnäringen står dessutom för vart femte industrijobb i Norrland.

Att järnvägsnätet stärks i Norrland är därför ett oavvisligt måste för den svenska skogsindustrins fortsatta position på världsmarknaden. Kristoffer Tamsons uttalande blottlägger skämmiga brister i nationalekonomi och om skogsnäringens betydelse för Sveriges välfärd. Kunskapsluckor i den storleksordningen får inte finnas hos politiker – inte ens i Stockholm.

Annons
Annons

Publicerad:
Bild för Per Ericsson
Per Ericsson
Frilansjournalist
 • Erik Stål

  Mer björk kräver mer kunskap

  Efter björkens svåra år ökar intresset och efterfrågan. Det märker ­Vanhälls björksåg, men det är svårt att få tag på råvara. Det behövs mer kunskap – inte bara bland skogsägare, utan även bland virkesköpare och maskinförare.
 • Annons
 • Björn Gustafson

  Nätverk – många små kan lyfta löv

  När lövtimret blir bränsleflis värker det i Björn Gustafsons hjärta. Om vi i stället sågade vårt närproducerade lövvirke borde det bli ett ekonomiskt lyft för alla – skogsägarna, före­tagandet och landet, säger han.
 • Träbyggnad ska tänja gränser

  Tekniska Museet ska bygga Stockholms smartaste byggnad i trä.
 • Annons
 • Barkborre i fokus på skogsdagar i söder

  Efter det rekordstora angreppet av granbarkborre i södra Sverige arrangerar nu Skogsstyrelsen skogsdagar den 15 – 16 mars i Tingsryd. Fokus kommer att vara på granbarkborre och andra skogsskador. 
 • De ger 15 miljoner till skogsforskning

  Sjutton forskningsprojekt beviljas medel från Skogssällskapet. Skogsbilvägars betydelse och betesmönster hos klövdjur är några av de ämnen som ska undersökas.
 • Annons