Statens skydd av skog granskas

16 oktober 2017 Riksrevisionen granskar statens insatser för att skydda skog. Bakgrunden är att riksdagens miljökvalitetsmål inte kommer att nås.

Statens skydd av skog granskas

Naturvårdsverket bedömer att regeringens och riksdagens miljömål när det gäller skyddet av skogar inte kommer att nås till år 2020.

Sverige har 16 miljökvalitetsmål varav Levande skogar är ett. Dessutom finns de så kallade etappmålen, där bland annat områdesskydd av skog ingår, som ska bidra till att miljömålen uppfylls.

– De senaste bedömningarna tyder dock på att Sverige kommer att få svårt att nå målen när det gäller skyddet av skog. Riksrevisionen kommer därför att granska om statens arbete med att långsiktigt skydda värdefull skog bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, säger riksrevisor Ingvar Mattson, i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.

Enligt etappmålet för Levande skogar ska arealen frivilliga avsättningar öka från 200 000 hektar år 2010 till totalt 1 450 000 hektar år 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb