Staten ska inte konkurrera med skattemedel

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Varför tar svenska regeringen och Landsbygdsdepartementet via Skogsstyrelsen och SLU på sig rätten att med skattemedel konkurrera ut privata företag? frågar sig några företagare.

Vi som skriver detta representerar ett antal ledande företag som sedan många år arbetat med att utveckla, processa samt sälja laserbaserade produkter i Sverige. Vi är starkt kritiska till att svenska regeringen och Landsbygdsdepartementet via Skogsstyrelsen (SKS) och Lantbruksuniversitetet (SLU) nu mer och mer tar sig rätten att med skattemedel konkurrera ut privata företag. Det sker bland annat inom det projekt där Skogsstyrelsen avser att med statliga medel förse skogssektorn med data om skogarna från den nationella laserskanningen.

Annons
Annons

Det här strider mot både rättsmedvetande och sunt förnuft i den marknadsekonomi  regeringen i högtidstalen säger sig stå för.

Sverige borde lära sig av Finland. Där  har man insett problemet och skiljer på affärsverksamhet och de offentliga förvaltningsuppgifterna gällande skogen.
Vill svenska regeringen ha ytterligare stöd för att förändra sin policy går det utmärkt att använda sig av sina egna utredningar. I SOU 2012:8 sägs klart och tydligt att Skogsstyrelsen inte ska ägna sig åt affärsverksamhet i den skogliga förvaltningen. Det är därför desto märkligare att regeringen i sitt regleringsbrev för 2013 ger SKS och SLU signaler om och skattemedel till att fortsätta att försöka konkurrera ut  privata  företag från laserscanningsmarknaden.

Vi är inga rättshaverister, utan hårt arbetande och högspecialiserade privata företagare. Vi har uppvaktat, skrivit brev,  anmält till Konkurrensverket etc. etc. Hittills för döva öron men med tron att droppen urholkar stenen.

Ska det verkligen krävas att vi tar stöd av EU för att få regeringen att lyssna? Det var en anmälan till EU som bidrog till att Finland nu växlar över till sundare konkurrensförhållanden inom skogssektorn.

Vi fortsätter att slåss för och tro på att  våra ansvariga politiker ska förstå att det är samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt ohållbart att med statsmedel slå sönder väl fungerande marknader.

Anders Hultman, Foran Sverige
Andreas Abramsson Barrstrand, Skogspartner
Henrik Åquist, Blom
Bengt Sörvik, Otmetka Log Marking
Ulf Söderman, Foran Remote Sensing

SKOGEN 9/2013

Skogsstyrelsen svarar

Skribenterna lyfter fram Finland, där Skogscentralen har skiljt på affärsverksamhet och de offentliga förvaltningsuppgifterna gällande skogen. Men, när det gäller projektet skogliga skattningar från laserdata handlar inte det om affärsverksamhet, utan det ingår i vår uppgift som myndighet.

     Vi har regeringens uppdrag att, tillsammans med SLU, ta fram rikstäckande skogliga skattningar från Lantmäteriets nationella höjdmodell. Projektets mål är att ge skogspolitiska effekter genom högre aktivitet i skogen samt vara till nytta för myndigheter och forskning.

     Vår bedömning är att marknaden för utveckling av laserdatabaserade tjänster, som ett resultat av vårt projekt, totalt kommer gynnas och växa under de kommande åren.

     Även om delar av marknaden påverkas, så kommer det finnas ett mycket stort material att jobba vidare med för de privata företagen inom laserskanningsmarknaden. Detta då grund-data, motsvarande den som vi nu tar fram, inte tidigare har tagits fram i stor skala på den enskilt ägda skogsmarken. Vi ser alltså redan nu att det kommer uppstå ett behov att utveckla och ta fram verktyg för att analysera de grunddata som tas fram.

       Vi har ett unikt tillfälle att åstadkomma en yttäckande skattning genom att förädla Riksskogstaxeringens provytor medan laserskanningen för höjdmodellen fortfarande är aktuell. Sammantaget är det både kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt - faktiskt är kostnaden mindre än 1 krona per hektar produktiv skogsmark.

     Genom att genomföra projektet åstadkommer vi stor skogspolitisk nytta och ökar antalet arbetstillfällen på landsbygden.

Svante Larsson, projektledare Skogsstyrelsen

 

Opinion
Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons