Staten satsar på sargade vägar

2 oktober 2008 136 miljarder kronor, det är pengar som ska rulla på allt bättre vägar. Anslaget finns i statens långsiktiga infrastrukturproposition till underhåll av vägarna.

Bland annat vill regeringen satsa på bärighet och tjälsäkring av statliga vägar. Men anslaget ska också räcka till mer pengar för enskilda vägar. För nästa år finns 150 miljoner till de enskilda vägarna.

— Det är glädjande att infrastrukturminister Åsa Torstensson skapar lite hopp för våra illa sargade småvägar på landsbygden, säger Leif Kronkvist, VD i Riksförbundet Enskilda Vägar, REV. Många väghållare står inför hotet att behöva stänga sina vägar för det växande friluftslivet och turismen.

— Fortfarande befinner sig de enskilda vägarna i absolut strykklass. Det bidragsberättigade vägnätet är nästan lika långt som de statliga vägarna och berör 1 miljon människor på landsbygden. Klimatförändringar med skyfall och stormar har slitit hårt på vägarna de senaste åren. Likadant med ökad turism. Väghållarna får ta alltmer pengar ur egna fickor för att hålla vägarna öppna för allmänheten.

Skogsindustrierna gläds åt att även de statliga vägarna får ökade anslag.

– Dåliga vägar i Sverige kostar skogsindustrin närmare 600 miljoner per år, säger Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson i en kommentar. Kostnaden riskerar dessutom att växa med mer avverkning, klimatförändringar och ökad biobränsleanvändning.

Att regeringen har lyssnat på skogsnäringens argument framgår av infrastrukturpropositionen: ”Värdefulla råvarutillgångar från skogen, jorden och gruvorna kräver en robust infrastruktur som tål tunga transporter. En lägre transportkostnad kan i vissa fall vara avgörande för om till exempel skogsråvaran ska tas från Norrlands inland och fraktas till massafabriken vid kusten eller om skogsråvaran ska importeras från annat land med påföljder för skogsnäringen i landet. Utan tillräcklig bärighet och kapacitet finns risk att delar av industrin slås ut.”

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb