Staten överklagar ersättningsdom

13 januari 2020 Nej, domen blev inte slutet på den åtta år långa tvisten gällande en reservatsbildning i Härjedalen. Domslutet, som gav markägaren rätt till 67 miljoner i ersättning, kommer att överklagas.

Överklagan görs av Kammarkollegiet som representerar staten.

Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen i Östersund i november dömde staten att betala 67,5 miljoner kronor i ersättning till markägaren. Målet gällde  3 833 hektar skog som mot ägarens vilja ombildades till naturreservat, skriver SVT. Beloppet baserades på skogens värde på 54 miljoner samt de lagstadgade 25 procent som tillkommer vid reservatsbildning.  Markägaren själv hade krävt 72 miljoner.

Men Kammarkollegiet var inte villiga att betala mer än 39 miljoner kronor. Den lägre värderingen motiverade de med att skogsområdet består av fjällnära skog med inskränkta möjligheter till brukande.

Kammarkollegiet väljer nu att överklaga till högre instans. Det innebär en fortsättning på tvisten som pågått i åtta år.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb