Staten överklagar ersättningsdom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nej, domen blev inte slutet på den åtta år långa tvisten gällande en reservatsbildning i Härjedalen. Domslutet, som gav markägaren rätt till 67 miljoner i ersättning, kommer att överklagas.

Överklagan görs av Kammarkollegiet som representerar staten.

Annons
Annons

Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen i Östersund i november dömde staten att betala 67,5 miljoner kronor i ersättning till markägaren. Målet gällde  3 833 hektar skog som mot ägarens vilja ombildades till naturreservat, skriver SVT. Beloppet baserades på skogens värde på 54 miljoner samt de lagstadgade 25 procent som tillkommer vid reservatsbildning.  Markägaren själv hade krävt 72 miljoner.

Men Kammarkollegiet var inte villiga att betala mer än 39 miljoner kronor. Den lägre värderingen motiverade de med att skogsområdet består av fjällnära skog med inskränkta möjligheter till brukande.

Kammarkollegiet väljer nu att överklaga till högre instans. Det innebär en fortsättning på tvisten som pågått i åtta år.

 

 

Publicerad:
 • Konkreta åtgärder gläder skogsindustrin

  Att Skogsstyrelsen kan presentera 88 konkreta åtgärder för att öka skogstillväxten med 20 procent inom 30 år är glädjande, anser Skogsindustrierna.
 • Annons
 • "Orimligt rättsprocessande"

  Kategorier: debatt, Norrtelje tidning
  Redan 2016 uppmärksammade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket regeringen på att artskyddsförordningen inte fungerar gentemot markägare. Ändå har inget gjorts, skriver företrädare för LRF och Mellanskog i en debattartikel i Norrtelje Tidning.
 • ”Fem år går fort när man har roligt”

  För Skogssverige berättar nyblivna jägmästaren Sofie Dahlén Sjöberg om vad utbildningen  inneburit för henne. ”Jag valde helt klart rätt bransch”, säger hon.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Nu  börjar  mätandets  årtionde

  Om 1920-talet förknippas med tillväxt, vetenskap, konst och flärd så lär 2020-talet bli mätandets årtionde. Aldrig har vi kunnat mäta så mycket som nu. Och utvecklingen galopperar. Vart ska vi låta den ta vägen?
 • Stormöte om granbarkborren

  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare och andra berörda till granbarkborrekonferens i Linköping den 26 februari.
 • Annons