Staten överklagar ersättningsdom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nej, domen blev inte slutet på den åtta år långa tvisten gällande en reservatsbildning i Härjedalen. Domslutet, som gav markägaren rätt till 67 miljoner i ersättning, kommer att överklagas.

Överklagan görs av Kammarkollegiet som representerar staten.

Annons
Annons

Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen i Östersund i november dömde staten att betala 67,5 miljoner kronor i ersättning till markägaren. Målet gällde  3 833 hektar skog som mot ägarens vilja ombildades till naturreservat, skriver SVT. Beloppet baserades på skogens värde på 54 miljoner samt de lagstadgade 25 procent som tillkommer vid reservatsbildning.  Markägaren själv hade krävt 72 miljoner.

Men Kammarkollegiet var inte villiga att betala mer än 39 miljoner kronor. Den lägre värderingen motiverade de med att skogsområdet består av fjällnära skog med inskränkta möjligheter till brukande.

Kammarkollegiet väljer nu att överklaga till högre instans. Det innebär en fortsättning på tvisten som pågått i åtta år.

 

 

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Skogsägare nöjda med markberedning

  Kategorier: Markberedning, Skogforsk
  Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons