Staten överklagar ersättningsdom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nej, domen blev inte slutet på den åtta år långa tvisten gällande en reservatsbildning i Härjedalen. Domslutet, som gav markägaren rätt till 67 miljoner i ersättning, kommer att överklagas.

Överklagan görs av Kammarkollegiet som representerar staten.

Annons
Annons

Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen i Östersund i november dömde staten att betala 67,5 miljoner kronor i ersättning till markägaren. Målet gällde  3 833 hektar skog som mot ägarens vilja ombildades till naturreservat, skriver SVT. Beloppet baserades på skogens värde på 54 miljoner samt de lagstadgade 25 procent som tillkommer vid reservatsbildning.  Markägaren själv hade krävt 72 miljoner.

Men Kammarkollegiet var inte villiga att betala mer än 39 miljoner kronor. Den lägre värderingen motiverade de med att skogsområdet består av fjällnära skog med inskränkta möjligheter till brukande.

Kammarkollegiet väljer nu att överklaga till högre instans. Det innebär en fortsättning på tvisten som pågått i åtta år.

 

 

Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons