Staten ger pengar till omarrondering

22 september 2020 Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.

Staten ger pengar till omarrondering

I regeringens budgetproposition föreslås 10 miljoner kronor till omarrondering under 2021 samt 20 miljoner kronor årligen i ytterligare två år.

Dalarna är fortfarande drygt en halv miljon hektar skogs- och jordbruksmark starkt ägosplittrad. I februari i år äskade Länsstyrelsen i Dalarna därför pengar till fortsatt omarrondering.

Flera myndigheter och regionala aktörer har arbetat med en ny metod för att få fart på arbetet med att skapa mer sammanhållna ägor. Den bygger på dialog och delaktighet från markägarna.

”Att regeringen nu föreslår att skjuta till de nya pengarna är ett kvitto på att de tror på det nya arbetssättet och att de ser betydelsen av omarrondering för länets utveckling. Nu är det upp till oss att förvalta det förtroendet och tillsammans med markägarna skapa resultat”, säger Therese Holmquist, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

De nya medlen kommer framförallt att användas till att ta kontakt med fler markägare och starta upp nya förarbeten inför en eventuell omarrondering. De kommer också att användas för att ta statens del av förrättningskostnaderna.

Målsättningen är en takt på 10 000–12 000 hektar per år vilket innebär att det tar cirka 50 år att omarrondera Dalarna. Enligt länsstyrelsen skulle omarronderingen ge fördelar som bland annat ökad årlig skogstillväxt, ökad sysselsättning, minskade myndighetskostnader samt ökad kolinlagring.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb