Startskott för svenskt-finskt forskningsprojekt

1 november 2017 Nu har startskottet gått för Sveriges och Finlands gemensamma satsning på skogsforskning. Politiker, näringsliv och akademi från de bägge länderna träffades nyligen i Stockholm.

Bakgrunden är den present som Sverige gav Finland i somras då landet firade hundra år som självständig stat. Gåvan bestod av finansiering av tolv nya postdoktorala forskartjänster. Projektet har fått namnet Tandem forest values och ska främja innovation med fokus på skogsråvara.

Den 26 oktober träffades parterna hos Kungliga skogs- och lantbruksakademien i Stockholm, enligt ett pressmeddelande från Skogsindustrierna.

Kung Carl den XVl Gustaf inledningstalade:

– Skogen har vi gemensamt – en mäktig bro mellan två länder. Låt oss använda bron och förena våra krafter och verka för en positiv och hållbar utveckling i framtiden, sa han.

Tuula Teeri, rektor Aalto universitet och tillträdande vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, kallade presenten den”bästa vi kunnat få”.

– Vi är tacksamma. Både Finland och Sverige är starka kunskapsnationer som toppar listorna för världens främsta innovationsländer. Men nästan alla våra konkurrenter, Japan, Kanada, USA, Kina, Tyskland, har större resurser än vi och det är nödvändigt att vi ökar insatserna och samarbetar. Vi har en stark forskningsbas som möjliggör utveckling inom området, sa hon.

För att klara övergången till det fossilfria samhället behövs mer forskning om skog och skogsindustriella produkter, kommenterade Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna

– Små länder kan inte vara bäst i allt, men när det kommer till cirkulär ekonomi på skogsråvara kan vi vara det Sverige och Finland ligger mycket långt framme när det gäller forskning och innovation inom skogsnäringen. Syftet med presenten är att vi ska nå en utökad samverkan inom forskningen så att vi kan bli ännu starkare tillsammans, och de tolv forskartjänsterna är en bra början, sa Torgny Persson.

Den första utlysningen av doktorstjänsten sker i december 2017. Under våren 2018 utses de första projekten och tjänsterna. En ytterligare utlysning planeras under hösten 2018. Formas hanterar ansökningarna.

Utlysningarna består av två temaområden: Hållbar skogsskötsel och Nya produkter och processer.

Tjänsterna bekostas till hälften av Sveriges regering och till hälften av privata finansiärer.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb