Starkt kvartal för Södra

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra skogsägarna.
Årets första kvartalsresultat visar en stark start på 2022 för Södra.

Rörelseresultatet nådde närmare 2 miljarder att jämföras med 547 miljoner första kvartalet i fjol. Alltså en ökning med hela 260 procent. Nettoomsättningen i år var närmare 8,2 miljarder kronor, en ökning med 42 procent mot förra årets drygt 5,7 miljarder.

Annons
Annons

Bakom det goda kvartalsresultatet står hög efterfrågan och mycket god prisbild på huvudprodukter inom massa och sågade trävaror, enligt ett pressmeddelande.

Under mars månad levererades dessutom en historiskt hög nivå från sågverken inom affärsområdet Södra Wood.

Det är glädjande att Södra står starkt i en turbulent tid, poängterar Lotta Lyrå, vd och koncernchef, Men för kommande kvartal råder osäkerhet  gällande effekterna av kriget i Ukraina.

– Vi bedömer att utsikterna på marknaden är fortsatt goda på kort sikt, men ser med oro på den ökande globala turbulensen. Vi är ödmjuka för läget som råder i omvärlden och utmaningarna som detta innebär, säger Lotta Lyrå.

En utmaning är de höga energipriserna som har lett till kraftigt ökade kostnader för kemikalier och logistik. Det finns också risk för brist på såväl insatsvaror och komponenter som transportkapacitet, bedömer Södra.

En annan farhåga gäller de globala prishöjningarna på råvara. Den påverkar kostnaderna för Södras import från Baltikum som görs i mindre volymer för att stötta industrin, uppger man.

– Södra har sedan tidigare utmanats av stigande energipriser och flaskhalsar i de globala försörjningskedjorna. Kriget i Ukraina förvärrar läget ytterligare. Vi har under första kvartalet hanterat detta utan påverkan på produktionen, men osäkerheten framåt är stor och fortsatta eller förvärrade problem skulle riskera att utmana delar av vår produktion. Vi arbetar aktivt med det vi kan påverka för att hantera omvärldens svängningar, som att utveckla en effektivitet i världsklass, säger Lotta Lyrå.

SÖDRAS FÖRSTA KVARTAL
Nettoomsättning: 8 165 MSEK (5 733). Rörelseresultat: 1 974 MSEK (547), motsvarande en rörelsemarginal på 24 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 36 (10) procent och soliditeten ökade till 64 procent.
 
Affärsområdenas kvartalsresultat 
Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat:  -6 MSEK (23).
Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat: 762 MSEK (378). Förklaring: ökade volymerna i kombination med mycket god prisbild på sågade trävaror. 
Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat: 1 431 MSEK (378). Förklaring: förbättrad prisbild på marknadsmassa. Produktionsvolymen ökade under kvartalet.
Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat:  −15 MSEK (−54). Förklaring: ett starkare resultat i Sunpine samt att innehavet i Silva Green Fuel redovisas som andelar i handelsbolag.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons