Starkt delår för Norra Skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kerstin Jonsson, SKOGENbild.
Skogsägarföreningen Norra Skog gjorde en vinst före skatt på en halv miljard kronor för årets första åtta månader.
Norra Skog, som bildades förra året genom en fusion mellan Norrskog och Norra skogsägarna, konstaterar i ett pressmeddelande att de gjorde ett starkt delårsresultat.
Anledningen är den goda marknaden för sågade trävaror
”Under våren och sommaren 2021 har priserna nått rekordnivåer för att senare under hösten börjat sjunka tillbaka. Pandemin skapade ett marknadsunderskott på trävaror vilket inneburit ett ökat världsmarknadspris på sågade trävaror. Den globala sågverksindustrin har dock under året kunnat öka sin produktion varför underskottet kunnat täppas igen med sjunkande priser som följd. Det goda resultatet är även en effekt av ökad produktivitet i föreningens sågverk tack vare att produktionen samlats på tre sågverk istället för fyra”, skriver Norra Skog.
 
NERVÖS MARKNAD
I en prognos flaggar skogsägarföreningen för att priserna just nu visserligen är hyggliga på alla marknader men långt under toppnoteringarna för några månader sedan. En nervös marknad gör de kortsiktiga utsikterna svårbedömda men långsiktigt kommer den gröna omställningen att öka den globala efterfrågan på produkter från skogen, är Norra Skogs analys.
I kommentaren till delårsresultatet reserverar man sig mot jämförelser med samma period förra året. Då gjordes ett minusresultat på 33 miljoner på grund av omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med fusionen, uppger man. Inte heller delägarägarskapet i Husum Pulp ingår i redovisat delårsresultat utan kommer med i den slutgiltiga årsredovisningen för 2021.
Norra Skog har 27 000 medlemmar.
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norrbotten värst drabbat av törskate

  Kategorier: Skogsforskning, törskate
  Vid inventering av törskate i tallungskog visade sig 88 procent av undersökta bestånd i Norrbotten ha förekomst av skadesvampen.
 • Annons
 • Bra delår för Mellanskog

  Mellanskogs resultat gick kraftigt uppåt under årets första nio månader jämfört med i fjol.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I dagarna landar SKOGEN 10/2021 i brevlådorna hos prenumeranterna. Redan nu finns den i digital form. Temat den här månaden är Virkesaffären.
 • Annons
 • ”Oschysst och kortsiktigt – prisdumpning skadar näringen"

  SKOGENdebatt. På kort tid har flera av landets större skogsindustrier bestämt sig för att säga upp ett antal erfarna entreprenörer. Samtidigt står dörren öppen för andra att bemanna skogsmaskiner med snabbutbildad utländsk personal som har låg, eller ingen erfarenhet alls. Vart är det svenska entreprenadskogsbruket på väg, undrar Kolbjörn Kindströmer.
 • Urstarkt kvartal för Södra

  Södras redovisar ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Resultatförbättringarna gäller både sågade trävaror och massa.
 • Annons