Starkt delår för Norra Skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kerstin Jonsson, SKOGENbild.
Skogsägarföreningen Norra Skog gjorde en vinst före skatt på en halv miljard kronor för årets första åtta månader.
Norra Skog, som bildades förra året genom en fusion mellan Norrskog och Norra skogsägarna, konstaterar i ett pressmeddelande att de gjorde ett starkt delårsresultat.
Anledningen är den goda marknaden för sågade trävaror
”Under våren och sommaren 2021 har priserna nått rekordnivåer för att senare under hösten börjat sjunka tillbaka. Pandemin skapade ett marknadsunderskott på trävaror vilket inneburit ett ökat världsmarknadspris på sågade trävaror. Den globala sågverksindustrin har dock under året kunnat öka sin produktion varför underskottet kunnat täppas igen med sjunkande priser som följd. Det goda resultatet är även en effekt av ökad produktivitet i föreningens sågverk tack vare att produktionen samlats på tre sågverk istället för fyra”, skriver Norra Skog.
 
NERVÖS MARKNAD
I en prognos flaggar skogsägarföreningen för att priserna just nu visserligen är hyggliga på alla marknader men långt under toppnoteringarna för några månader sedan. En nervös marknad gör de kortsiktiga utsikterna svårbedömda men långsiktigt kommer den gröna omställningen att öka den globala efterfrågan på produkter från skogen, är Norra Skogs analys.
I kommentaren till delårsresultatet reserverar man sig mot jämförelser med samma period förra året. Då gjordes ett minusresultat på 33 miljoner på grund av omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med fusionen, uppger man. Inte heller delägarägarskapet i Husum Pulp ingår i redovisat delårsresultat utan kommer med i den slutgiltiga årsredovisningen för 2021.
Norra Skog har 27 000 medlemmar.
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Sådd ger mer kvalitetstimmer"

  Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.
 • Annons
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Annons
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Annons