Starkt delår för Norra Skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kerstin Jonsson, SKOGENbild.
Skogsägarföreningen Norra Skog gjorde en vinst före skatt på en halv miljard kronor för årets första åtta månader.
Norra Skog, som bildades förra året genom en fusion mellan Norrskog och Norra skogsägarna, konstaterar i ett pressmeddelande att de gjorde ett starkt delårsresultat.
Anledningen är den goda marknaden för sågade trävaror
”Under våren och sommaren 2021 har priserna nått rekordnivåer för att senare under hösten börjat sjunka tillbaka. Pandemin skapade ett marknadsunderskott på trävaror vilket inneburit ett ökat världsmarknadspris på sågade trävaror. Den globala sågverksindustrin har dock under året kunnat öka sin produktion varför underskottet kunnat täppas igen med sjunkande priser som följd. Det goda resultatet är även en effekt av ökad produktivitet i föreningens sågverk tack vare att produktionen samlats på tre sågverk istället för fyra”, skriver Norra Skog.
 
NERVÖS MARKNAD
I en prognos flaggar skogsägarföreningen för att priserna just nu visserligen är hyggliga på alla marknader men långt under toppnoteringarna för några månader sedan. En nervös marknad gör de kortsiktiga utsikterna svårbedömda men långsiktigt kommer den gröna omställningen att öka den globala efterfrågan på produkter från skogen, är Norra Skogs analys.
I kommentaren till delårsresultatet reserverar man sig mot jämförelser med samma period förra året. Då gjordes ett minusresultat på 33 miljoner på grund av omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med fusionen, uppger man. Inte heller delägarägarskapet i Husum Pulp ingår i redovisat delårsresultat utan kommer med i den slutgiltiga årsredovisningen för 2021.
Norra Skog har 27 000 medlemmar.
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons