”Starka företag kräver trygga ledare”

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Just nu planerar Skogsentreprenörerna SMF på en fortsättning av utbildningssatsningen Framtidens ledare, ett succéartat projekt som startade för två år sedan.

Ulf Sandström, SMF
Ulf Sandström lanserar avancerad utbildning för SMF-medlemmar och förordar Framtidens ledare och JobMatch.

–En utvecklingsmöjlighet för hela företaget, speciellt framtagen för skogsentreprenörer, säger vd Ulf Sandström. Starka företag behöver trygga ledare, det är därför vi går ut brett och satsar på specialutbildningen Framtidens ledare. Hittills har vi utbildat 350 man varav 300 är anställda medarbetare i företagen. SMF hoppas på ett klartecken för EU-stöd, drygt 5,5 miljoner kronor, för att utbilda ytterligare 800 personer. Redan nu har vi riggat 25 utbildningsplatser runt om i landet, säger Ulf Sandström.

Annons
Annons

Tvådagarskursens första dag vänder sig till cheferna och ska kartlägga deras ledarstil, hur man kan utvecklas som företagsledare. Det viktiga är att hitta sin ledarstil kombinerat med att få kännedom om sina egna styrkor och svagheter. Hur lär jag mig att ta kontroll över de egenskaper som jag tycker är obekväma? Hur förstärker jag mina starka sidor?
–Kartläggningen görs med JobMatch, ett verktyg som tar fram en objektiv bild av hur du är som ledare. Du svarar på ett antal frågor om dig själv i olika arbetsrelaterade situationer och får ett flersidigt resultat som utgör grunden för utbildningen, säger Ulf Sandström.

Andra dagens präglas av teamutveckling med företagets medarbetare. Även här används JobMatch för att få en bild av var och en bland maskinförarna. Sedan handlar det om att utveckla laget och hitta rätt sätt att samarbeta. Vilka är ingredienserna som skapar ett starkt team?
–Det är viktigt att framhålla att bara entreprenörerna själva kan uttala sig om vilket förarbehov man har i det egna företaget. SMF är entreprenörernas språkrör, och vi rapporterar direkt från verkligheten. Det är entreprenörerna själva som ska bestämma om sitt företags utveckling, inte kunderna.
–Utbildning är en avstamp mot en förbättrad lönsamhet i branschen, säger Ulf Sandström och stämmer av de senaste kursanmälningarna.

SKOGEN 2/2013

 

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons