Stängsel ska stoppa svinen

22 september Jordbruksverket har beslutat att stängsla in vad man kallar ett kärnområde för att stoppa spridningen av den afrikanska svinpesten.

Stängsel ska stoppa svinen
Jan-Cedervärn på Jordbruksverkets krisorganisation

Det är om ett område på cirka hundra kvadratkilometer i närheten av Fagersta som ska stängslas in, ungefär en tiondel av den avlysta zonen. Syftet är att minska risken för att smittade vildsvin lämnar området och sprider sjukdomen vidare till friska djur.

Omvänt så begränsar det möjligheten för friska djur att röra sig in i kärnområdet och drabbas av den väldigt smittsamma sjukdomen.

– Under de två veckor som gått sedan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta kommun, har vi fokuserat på att kartlägga var de smittade djuren finns. Det har varit avgörande för att vi ska få en förståelse av hur utbredd smittan är. Nu vet vi tillräckligt mycket om smittans utbredning för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket område som är effektivt att stängsla in, säger Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krisorganisation, i ett pressmeddelande.

Kostnaden för stängslet kommer Jordbruksverket att stå för och arbetet med att få upp det ska enligt myndigheten ”ske skyndsamt”.

–  Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare och boende som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn.

Fakta: Afrikansk Svinpest

  • Första konstaterade fallet var i Fagerstatrakten i Västmanland en vecka in i september. Sedan dess har nästan 40 nya fall upptäckts.
  • Det är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och tamgrisar med allvarliga kliniska sjukdomar som feber och blödningar. Djuren dör vanligtvis inom en vecka.
  • Sjukdomen finns i Europa sedan 2007 och drabbar inte människor.
  • Den kan spridas via direktkontakt mellan smittade och friska grisar och indirekt med förorenade material, personer, fordon och foder.
  • I rått och fryst kött kan virus överleva i månader. Viruset överlever också länge i kadaver efter vildsvin som dött i pesten.

Källa: Jordbruksverket

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb