”Stäng in skogs­debattörerna”

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
GULDKVIST. Praoplatsen på oljeraffinaderiet blev knappast vägledande för mannen som i dag leder Sveriges väg mot ett fossilfritt samhälle. Svante Axelsson tror på lagarbete och kommunikation och efterlyser lite mer påvekultur i skogen.

Tankar om grön tillväxt, styrmedel och pris på miljön var relativt nya på 1980-talet när Svante Axelsson läste till ekonomagronom på SLU. 
När han sedan blev adjunkt på skolan tog han initiativ till att starta utbildningen i miljöekonomi och trivdes mycket bra med att undervisa.
– Det var kanon! Man lär sig själv när man undervisar, och jag lärde mig mer på de åren än under ut­bildningen. 

Annons
Annons

Svante AxelssonSvante AxelssonSvante Axelsson växte upp på en gård utanför Lysekil och ­kuriöst nog, med tanke på hans senare bana och nuvarande uppdrag som nationell sam­ordnare för Fossilfritt Sverige, gjorde han under skolåren en kort praopraktik på raffinaderiet Scanraff.
Efter åren på SLU var han under lång tid Naturskydds­föreningens ansikte utåt, så som en generalsekreterare blir. En ideell förening är förstås inte bara sin generalsekreterare utan framför allt mängder av medlemmar som engagerar sig. Svante Axelsson betonar att det är just så – ett lagarbete. Han är stolt över segrar där han och föreningen har medverkat, till exempel att tvättmedlen i dag är fosfatfria. 

Han är också glad att skatte­växlingen har verkställts av regering och riksdag.
– Det var fokus när jag bör­jade på Naturskyddsföreningen, att sänka skatten på arbete och öka energi- och miljö­beskattning.

Erfarenheterna av beslutsfattare, hur olika aktörer tänker och hur man tar sig fram mellan krockande intressen, har han med sig in i arbetet för ett ­fossilfritt Sverige. För även om han betonar att kunskap är en viktig grund att stå på vet han mycket väl att det inte räcker för att komma överens.
– I skogsdebatten ser jag olika åsikter om ifall vi har stora problem eller inte. När det gäller andra miljöfrågor som om vi har försurning eller inte, om det är klimat­förändring eller inte – där är synen på problembilden ändå ganska tydlig.
Svante Axelsson vill se mer ”påvekultur”, det vill säga att man stänger in folk i samma rum tills de är överens. 
– Jag tror att skogsdebatten skulle vinna på att man stängde in folk under längre tid, säger han och skrattar.

”Fakta talar. Vi skulle ­kunna fixa ­detta nu om det fanns ledarskap”

För övrigt ser han sig som coach och hinderröjare i arbetet på väg mot ett fossilfritt Sverige, något han har formulerat i andra intervjuer. Han värjer sig mot begreppet optimist. Det låter lite för käckt, som om man hade en naiv tro att det löser sig av sig självt. Possibilist är ett bättre ord, anser han. 
– Fakta talar. Vi skulle kunna fixa detta nu om det fanns ledarskap. Vi har teknik, ekonomin talar för och vi vet vad man kan göra.
Det låter förnuftigt och rationellt, och så ensidigt kan man inte beskriva människans förhållande till världen. Svante Axelsson ville tidigt förena ­olika sidor: Han var samhällsvetare på gymnasiet, men läste senare in naturvetarämnen för att gå på SLU. Där lockade agronomutbildningen, men första årets praktik var kanske lite väl jordnära för en som vuxit upp med lantbruk, så han läste ett år teologi och sedan miljöekonomi. 

Då insåg han att ekonomi och religion är ganska lika i vissa avseenden:
– Man har vissa saker man tror på – grundpelare, antaganden och tankemönster. Och sedan håller man sig till dem och bygger en verklighetsbild som man baserar sitt handlande på. I religionerna tror man att det finns en gud eller en kraft, vilket självklart får konsekvenser för hur man upp­fattar världen och vad man ska göra. Inom ekonomi antar man att människan är rationell och har full information om beslutens konsekvenser. Det är modeller av verkligheten och de stämmer ju inte alla gånger, som bekant. 
Eller med andra ord: Om man vill påverka någon till att köpa en elbil kan det vara bra att komma ihåg att människan ofta fattar beslut mer på känslo­mässiga grunder än vad man har tänkt sig. 
– Alla lever i olika rum, i olika verkligheter. Olika saker är sanna för olika människor – eller heliga. 

Svante tror på kommunikation för att komma framåt och gillar själv att kommunicera och emellanåt vara pedagogisk så folk förstår. Det närmaste målet är att samordna svenskarnas resa till ett fossilfritt Sverige, och som alla vet börjar även en lång resa med ett första kort steg. 

Scanraff, där Svante fick känna på arbetslivet, bytte namn till Preem och har precis meddelat att man tänker bygga ut för att raffinera bland annat rapsolja i stället för att satsa på fossilraffinaderi.
– Någonstans åtminstone i marginalen har jag varit med om att påverka den svängningen, säger Svante Axelsson.
 

Skatteväxling
Skattehöjningar bekostar skattesänkningar på andra områden. Grön skatteväxling innebär att miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare, medan exempelvis löneskatt och arbetsgivaravgifter sänks. 
(Källa: Wikipedia)

Påvekultur eller konklav
En ny påve utses av kardinaler som samlats i ett låst rum och inte släpps ut innan valet är klart. Att valet är avgjort meddelas till omvärlden av tradition genom vit rök. 
 

OM / SVANTE AXELSSON
Ålder: 63 år.
Familj: Hustru och tre barn.
Yrke: Ekonomagronom, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt ­Sverige.
Bakgrund: Uppväxt på jordbruk i Lysekil, master i miljöekonomi vid SLU där han också arbetade som högskoleadjunkt i fem år, tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i 16 år.
Aktuell: Mottagare av Föreningen ­Skogens utmärkelse Guldkvisten.
Fritid: Familj, musik och gärna motion ett par gånger i veckan.
Okänd talang: Kan anlitas för solopartier i körverk och kan tänka sig att sjunga på kompisars bröllop.

SKOGEN 11/2020

 

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons