Standardmall ger färre fel i skogen

30 november 2017 Standardiserade mallar för traktdirektiv skulle höja kvaliteten på skogsbruksåtgärderna, enligt en analys från Skogforsk.

Standardmall ger färre fel i skogen

Brister i traktdirektiven är ganska vanliga och medför att detaljplanering och utförande riskerar att inte hålla måttet, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande. Nu föreslår de en standardmall för att minska problemen.

– De här bristerna kan ge både kortsiktiga och långsiktiga effekter, till exempel. missnöjda kunder och markägare, bristande hänsyn och onödigt merarbete, säger drivningsspecialisten Anders Mörk som tillsammans med kollegan Petrus Jönsson gått igenom 180 traktdirektiv från nio skogsföretag.

Analysen visar att direktiven ser väldigt olika ut. De är inte alltid logisk uppbyggda och det är vanligt att information saknas. Men med en standard i form av en mall skulle man kunna kvalitetssäkra traktdirektiven samtidigt som användandet förenklas, föreslår forskarna: 

– Det skapar förutsättningar för att avgörande information verkligen når fram till utföraren. Det bör i sin tur förbättra kvaliteten och prestationen i skogsbruksåtgärderna – men framförallt minska risken för allvarliga fel!, säger Anders Mörk.

Nästa utvecklingssteg är ökad automation i registrering av utförda åtgärder, samt styrning av maskinfunktioner. Det kommer kräva att traktdirektivet knyts direkt till maskinens styr-och informationssystem. På längre sikt till en förarlös maskin, men redan inom kort till dagens maskiner.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb