Stamkvistning räddar naturskogen

23 november 2006 Det finns en utbredd åsikt i Australien att man ska använda planterad skog, främst av Eucalyptus, för sin skogsindustri.

Det är dock problem med den kvalitet som man kan få från dåligt skötta planteringar, en stor del av råvaran blir massavedsflis eller sågtimmer av låg kvalitet. För mera högkvalitativa produkter som möbler och golvmaterial vill industrin använda naturskog.

     Lär mer om stamkvistning i skogsskötselserien.

Ett viktigt första steg för att spara på naturskogen är att den inte flisas utan endast används där dess värde bäst tas till vara. När det gäller Eucalyptusplanteringarna har dessa en dålig naturlig kvistrensning och måste alltså stamkvistas om man vill försäkra sig om god kvalitet. Skulle man sedan vilja ersätta Victorias sågtimmerproduktion från naturskog med Eucalyptusplanteringar skulle det krävas ytterligare 50.000 ha planteringar på marker med mer än 800 mm nederbörd. Denna slags mark är både dyr och eftertraktad, den alternativa användningen är 100-150 lantbruk.
Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb