Ståldubbar ger värdeförluster

7 februari 2007 Stålvalsar blir allt vanligare på skördaraggregaten. Nya typer av matarvalsar, med skyddande klackar mellan dubbarna och plattorna, ger mindre skador än traditionella piggvalsar.

Ståldubbar ger värdeförluster

Det visar en ny studie från Skogforsk.
Ståldubbar gav en något högre prestation men det räckte inte för att kompensera för värdeförlusterna på grund av dubbskadorna i virket. Inventeringen visade att det är stor skillnad mellan aggregaten och att matarvalsar med enbart dubbar gav mest skador. Skyddande klackar och dämpande plattor reducerade skadorna väsentligt.
Skogforsk har i samarbete med VMF Qbera gjort en skadeinventering av elva aggregat. Piggvalsar gav mest skador, medelskadedjup 4,56 millimeter, men hade samtidigt den högsta produktiviteten. Piggvalsarna minskade virkets värde med tre procent för både tall och gran. För att få ett samlat grepp av de olika resultaten gjordes en ekonomisk kalkyl. V-profilen gav den lägsta sammanlagda kostnaden.

Valsarna delades in i fyra grupper: Elliptiska dubbar, klackar, plattor och nya lösningar. Skadedjupet för respektive system var i snitt 4,28 mm (som djupast 5-8 mm), 2,93 mm, 2,72 mm och 2,52 mm. Bland de testade aggregaten ingick bland annat Ponsse piggvals matarhjul, Nya Finnskogsvalsen, Mense, Logmax Flexhjul, Ponsse klapperhjul, John Deere V-profil resp. piggvals och Moipu.
Den ekonomiska analysen visar att värdeförlusten för mätkorrektion, timmerpris 425 kronor, blev 6,60 kronor per fastkubikmeter med piggvalsar, 1,34 kronor med Moipu och 1,14 kronor med V-profil.
VMF Qbera konstaterar att det är svårt att premiera låga dubbskador, nya mätregler är på gång. Det är svårt att bedöma dubbskadornas omfattning vid ordinarie mätning eftersom stockarna passerar alltför snabbt och det blir omöjligt att använda ett system med många dubbskadeklasser. Det är vid kontrollmätningar som dubbskadorna avslöjas.
Föraren har stora möjligheter att påverka skadedjupet med alla valsar. Matartrycket avgör, högre tryck ger djupare skador men höjer produktiviteten. Det är alltså angeläget att utveckla ett mätsystem där den som kör skadefritt får ett bättre pris. Skogforsk studie visar också på stora tekniska möjligheter att minska skadorna på virket utan att sänka produktionen.

Text: Lars Davner

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb