Stadsträdets värde = hälsa x placering x ålder

24 maj 2007

46 000 danska kronor, det är värdet på linden som står i Fredriksberg, korsningen Danasvej x HC Ørstedsvej. Det har danskt fackfolk räknat ut med en ny kalkyl. Kalkylen omfattar trädets hälsa, dess placering och ålder. Hälsan delas upp i rötter, stam, grenar, kvistar och löv som var och en bedöms på en femgradig skala.

Träd som har särskilda historiska eller botaniska värden kan inte prissättas med kalkylen.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb