Stabilt läge kring svinpesten

7 november 2023 De vildsvinskadaver som har hittats de senaste veckorna antyder att smittspridningen av afrikansk svinpest inte är så stor som först befarades, uppger ansvariga myndigheter.

Stabilt läge kring svinpesten
Foto: Jordbruksverket.

Två månader efter utbrottet av afrikansk svinpest är myndigheterna försiktigt positiva kring utvecklingen hittills. 

Både Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) skriver i sina pressmeddelanden den 6 november att de fått en tydligare bild av smittans spridning.

Hittills har 53 kadaver med smitta påträffats, samtliga inom en begränsad del av kärnområdet.

– Alla högst prioriterade delar av den smittade zonen har nu genomsökts och en andra sökomgång har initierats. De senaste veckornas fynd antyder att smittspridningen för närvarande inte är omfattande, vilket är väldigt positivt, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Detta betyder inte att de omfattande restriktioner för området som Jordbruksverket beslutade om den 7 september förändras på något vis. De fortsätter att gälla tills myndigheten meddelar något annat.

– Vi har stor förståelse för alla som drabbas av de begränsningar som restriktionerna innebär. Samtidigt måste vi komma ihåg att det handlar om en sjukdom som riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb