Skadespridning från reservat ska kompenseras

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur granbarkborre kan bekämpas i skyddade områden och hur drabbade grannfastigheter kan kompenseras.
Regeringen vill att det tyddliggörs när det är statens ansvar att vidta åtgärder.
Och Naturvårdsverket ska nu, med hjälp att Skogsstyrelsen, undersöka vilken typ av bekämpningsåtgärder som lämpar sig  för att minska spridningen i just skyddade skogar. I uppdraget ingår också att ta fram en kompensationsmodell för skogsägare som drabbats av angrepp som kan härledas till reservat och andra formellt skyddade områden.
 – Granbarkborren orsakar stora skador för skogsbruket. Nu ser regeringen till att risken för skador från skyddade områden minimeras. Enskilda markägare ska känna sig trygga med att staten gör vad den kan för att minska angreppen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet.
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons