Sorterar virket direkt

25 juni 2015 Hypro 450 XL beskrivs av tillverkaren som en allroundmaskin lämplig för både förstagallring och klenare slutavverkning. SKOGEN har stämt av med en användare.

Sorterar virket direkt

Möjligheten att enkelt kunna sortera virket direkt vid upparbetning var en sak som Rolf Enqvist efterfrågade när han i fjol skulle välja traktorprocessor. Rolf är skogsägare och bor i Granberget, en by i trakterna av Jörn i norra Västerbotten.
Valet föll på Hypro 450 XL som med sin svängbara midja gör det möjligt att redan vid upparbetningen sortera virket i högar med olika sortiment.
Det som också tilltalade Rolf är att man kan sidoförskjuta arbetsläget så att det kapade virket alltid faller utanför traktorns hjul. Man slipper att köra omkring i virkeshögarna.

Trädslagsblandningen på Rolfs fastighet är 75 procent tall, 10 procent löv och resten gran. Granen, beskriver Rolf, har lika mycket kvist från roten och hela vägen upp. Därför hade maskinens matningshastighet vid kvistning också betydelse. Processorn har två matningshastigheter, där högfartsläget överstiger fem meter per sekund. Så i Rolfs fall var stegmatare inte aktuellt.
– Nej, de går för långsamt. Med Hypron går det rackarns fort. Grövre tallkvistar kan ibland vara besvärliga, men ökar man bara trycket på matarvalsarna så åker även kvistarna med. Rolf kan inte säga annat än att processorns kapacitet är bra. 440 fastkubikmeter har utan problem matats igenom på tre arbetsveckor.
– Och då ska man komma ihåg att jag inte är heltidssysselsatt i skogen. Som de allra flesta i norra Sveriges avfolkningsbygder har jag flera ”yrkesben” att stå på.

Matarkranen arbetar oberoende av aggregatets läge. Rolf beskriver kranen som effektiv i maskinens närområde.
– Jag står vid manöverbordet och kranen gör arbetet. Att sprida riset i stickvägen är problemfritt tack vare en svängvinkel på 120 grader och räckvidden sex meter. Med vinschen, som har 50 meter vajer, har jag fått fram virke från ställen där det känts otryggt att köra med traktorn.

När SKOGEN frågar om det är något han är missnöjd med dröjer Rolf en sekund med svaret.
– Nja, upparbetningen av björk är inte optimal. Det vill gärna bli kvist kvar på virket som upparbetats.
– Sen känns maskinen kanske lite väl tung. Min traktor, en Valmet 755, blir i vissa lägen lätt i framändan. Fast det är ju egentligen inte processorns fel. Men i det stora hela är jag nöjd med processorn och ångrar absolut inte köpet, säger Rolf.

SKOGEN 5/2015

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb