Sorkfeber ökar efter skogsbränder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Hanna Knutsson.
Stora skogsbränder kan leda till ökad spridning av sjukdomen sorkfeber som bärs av gnagare, visar ny forskning.

Forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Umeå universitet har undersökt vilka sjukdomar som gnagare sprider efter stora skogsbränder. Studierna har gjorts  på platsen för en jättebrand som ägde rum 2006 i Bodträskfors i Norrbotten.

Annons
Annons

”Vi såg att andelen skogssorkar som bar på sorkfeberviruset ökade som ett resultat av branden”, säger Frauke Ecke, projektledare och universitetslektor vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Studien genomfördes under de fyra första åren efter branden samt en gång till under det nionde året.

Resultatet pekar på en ökad infektionsrisk för människor som vistas i brandområdet och som kommer i kontakt med sorkarna, deras avföring eller urin.

Skogssork  är den enda art som kan vara bärare av sorkfeberviruset. I brandområdet var den ensam gnagare. Detta trots att andra arter som åkersork, gråsiding, skogslämmel och vanlig näbbmus fanns i det omgivande landskapet.

Forskarna gjorde jämförelser mellan sorkar i bränd och icke bränd skog och såg stora skillnader. Som mest var infektionsgraden hos skogssorken 76 procent i brandområdet och 41 procent i obrända skogar.

”Orsaken till den höga infektionsgraden i brandområdet är antagligen den låga biologiska mångfalden bland smådäggdjur efter branden. När en skogssork stötte på en annan gnagare var det alltid en annan skogssork, och detta ökar överförings- och infektionsrisken i skogssorksbeståndet”, säger Frauke Ecke, i ett pressmeddelande från SLU.

Antalet sorkar i brandområdet var dock lägre än vanligt. Men den höga andelen smittbärande djur innebar alltså en ökad risk för människor att smittas.

Det finns anledning till försiktighet, menar forskarna. Varningen riktas till allmänheten men framför allt till yrkesgrupper som jobbar med exempelvis bortforsling av bränt virke eller som återplanterar de brända skogsområdena.

”Vi planerar att undersöka hur förekomsten av sorkfeber hos människor har varierat i regionen under åren före och efter branden kring Bodträskfors, men än har vi inga sådana sjukvårdsdata”, säger Frauke Ecke.

 

Publicerad:
 • Ny simulator ska ge äkta skogskänsla

  Ponsse har tagit fram en helt ny simulator för skogsmaskinoperatörer. "Utbildningsmiljön känns som att vara ute i skogen", enligt maskintillverkaren.
 • Annons
 • Nya borren berättar mer

  Den elektroniska tillväxtborren ger mer information än den traditionella, men mindre ingrepp i trädet. För dyr för gemene man, troligen, men mycket användbar för forskningen.
 • Ikea presenterar ny skogsagenda

  Ikea lanserar en ny global skogsagenda. Möbelföretaget säger sig vilja göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen -  och inte bara i skogar där de hämtar sitt råmaterial.
 • Annons
 • Prislyft för skogsmark under pandemiåret

  Kategorier: skogspriser, virkesmarknad
  Priset på skogsmark ökade med i genomsnitt 4,1 procent under 2020 och nådde rekordnivåer, enligt fastighetsmäklaren Ludvig och Co. Störst var prisökningen i fjällnära områden.
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons