Sök slantar till nordligt nätverkande

9 maj 2017 Har du en idé om hållbart skogsbruk genom nätverkande i norra Europa? Då kan du få hjälp med att finansiera upp till halva din budget. Sista dag för ansökan är den 1 juni.

Sök slantar till nordligt nätverkande

Nordic Forest Research (SNS) och North European Regional Office of European Forest Institute (EFINORD) vill finansiera projekt som siktar mot hållbart skogsbruk och en hållbar framtid.

– Vi vill skapa synergier för skogsforskning och skapa närmare samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna och länderna runt Nordatlanten. Helst ska flera discipliner vara med om att skapa nätverk, hålla seminarier och workshops och gemensamt utnyttja forskningsresurser, skriver de i ett pressmeddelande från SLU.

Nätverket ska ha medlemmar från tre av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de självständiga områdena Färöarna, Grönland och Åland och tre av länderna i EFINORDs område; Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, norra Tyskland, norra delen av Storbritannien och Irland.

Utlysningen görs gemensamt av Nordic Forest Research (SNS) och North European Regional Office of European Forest Institute (EFINORD).

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Fredrik i en ny roll på Biometria
SkogsJobb