Sök rätt bidrag till stormhygget

6 december 2006 Intresset för de så kallade "mångfaldsföryngringarna" är ganska stort i de stormdrabbade områdena. Det konstaterar Svante Claesson på Skogsstyrelsen i Jönköping när SKOGEN talar med honom i början av maj. Mångfaldsföryngringarna är alternativ till plantering av barr, med eller utan självföryngrat löv. Bidragen är högre, främst för att finansiera hägn mot viltet.

Sök rätt bidrag till stormhygget

Bidragsbesluten hanteras ute på de olika distrikten och en samlad bild av hur många ärenden som kommer att bli aktuella saknas.
— Vi tror ändå att vi måste ligga på med rådgivning för att få ut de planerade 10 000 hektaren mångfaldsföryngringar, konstaterar Svante Claesson.
Totalt behöver ungefär 120000 hektar återbeskogas efter stormen.
Även bidragsansökningarna för traditionella barrplante- ringar har börjat komma in. Ett hundratal ansökningar lig-ger och väntar på beslut.
Erfarenheten är att det finns luckor i regelsystemet som Skogsstyrelsens måste täppa till. Bland annat bedömer man nu T-plus- och Pluggplusplantor som likvärdiga med barrotsplantor, alltså godkända vid grönrisplantering.
— Annars är det samma reg-ler som gäller fortfarande. Vi kommer inte att skriva några allmänna direktiv, däremot kommer det att utarbetas en praxis, men den saknas i det här tidiga skedet, förklarar Svante Claesson.
För tallplanteringar finns inget bidrag till hägn, åtminstone inte ännu så länge. Däremot för självföryngrad tall. Reglerna för stödet finns här nedan.
Men man kan få stöd även om inte alla krav är uppfyllda. Den som tycker sig ha särskilda skäl att göra på annat sätt bör kontakta sitt lokala Skogsstyrelsedistrikt för att diskutera saken.
Ansökningsblanketter kan laddas ned på från www.skogsstyrelsen.se

Text: Erik Viklund
Foto: Thomas Adolfsén

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb