Virkespriser

Södra vill öka transparens

18 juni Södra lanserar en tjänst för prisjämförelse som ska hjälpa skogsägare att jämföra priserna på virke i Götaland. Den är ett sätt att möta ökad konkurrens om skogsråvaran.

Södra vill öka transparens Södra ökar möjligheterna att jämföra priser och vd Lotta Lyrå vill se andra virkesköpare följa efter.

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Trots fortsatta prishöjningar har den avverkningsanmälda arealen i Götaland inte ökat under årets första kvartal och Södras ordförande Magnus Hall talar om strukturell råvarubrist. Nu försöker skogsägarföreningen genom ökad pristransparens få köpa en större del av det virke som kommer ut på marknaden.

Utgångspunkten för Södra är att betala lika mycket för allas virke. I praktiken finns skillnader, men hur stora dessa är har varit svårt för medlemmarna att se. Södras begränsning vad gäller affärsformer har också gjort det svårt att jämföra föreningens priser med exempelvis ett anbud på ett leveransrotköp från en privatägd konkurrent.

Nu ska prisinformationen göra det lättare för skogsägare att avgöra hur stor intäkten blir vid en avverkning.

– Nu är det upp till övriga aktörer på marknaden att visa om de är beredda att följa i samma riktning, sade Södras vd och koncernchef Lotta Lyrå vid föreningsstämman i slutet av maj.

Södra förklarar sin prissättning med grundpris, marknadspremie, tillgänglighetspremie, certifieringspremie, volympremie och naturvårdspremie. Det finns en tabell för olika sortiment med aktuellt snittpris, som inkluderar grundpriset och genomsnittliga premier.

Diagram visar snittpris för tecknade virkesavtal sedan början av 2021 och i detta presenteras även det totala värdet för virket när utdelning på virkesleveranser lagts till.

För inloggade medlemmar är informationen lite mer utförlig. Här går Södra igenom vilka krav som ställs för att exempelvis få en volympremie och i vilka områden marknadspremien gäller. Här visas också att premierna är i prisspannet fem till 100 kronor, men att det är vanligast att de ligger på några extra tior per kubikmeter. Den högsta premien på 100 kronor är på bokkubb i Skåne.

Det finns dock inte något enkelt sätt att räkna ut vad man som skogsägare i exempelvis Mönsterås eller Moheda får vid en avverkning. Här måste den intresserade själv sätta sig med papper, penna och miniräknare.

Beskedet från Södras ledning under föreningsstämman var att sidan med prisinformation är under ständig utveckling.

– Senare i år kommer vi även att erbjuda ett verktyg för prisjämförelse, sade Lotta Lyrå.

Södra har också inlett ett arbete för att utveckla affärsformen stampris. Affärsformen har funnits i ett antal år, men varit mer använd i vissa områden än i andra. Nu ska den spridas  och utvecklas så att det går att se avverkningskostnaden.

Ordförande Magnus Hall uppmanar Södras medlemmar till lojalitet när de ska sälja virke.

När Södra bildades 1938 var det för att skogsägarna skulle få avsättning för sitt virke. I dag är tiderna annorlunda och särskilt det senaste året har stora förändringar skett. Nu behöver Södra förbereda sig för att det kommer att råda strukturell råvarubrist under lång tid framöver, konstaterade ordförande Magnus Hall i samband med Södras föreningsstämma.

Han framhöll att Södra har en stor industriverksamhet som behöver virke och därför krävs mobilisering.

– Vi som medlemmar ska leverera till vår industri, sade han.

Trots att Södra och andra virkesköpare höjt sina priser vid flera tillfällen är det svårt att få in den råvara som industrin behöver. Avverkningen i svenska skogar minskade med sex procent under 2023 till knappt 90 miljoner kubikmeter, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Så låg har avverkningen inte varit på sju år och därmed bröts också de senaste årens uppåtgående trend.

Minskningen märks i samtliga landsdelar. I Norrland var den sju procent, i Svealand sex procent och i Götaland fem procent.

I slutet av förra året hade Södras sågverk en timmerbrist som ledde till en minskad produktion, vilket påverkade resultatet negativt.

– 2023 har inneburit en ny verklighet på råvarumarknaden, när efterfrågan på råvara är större än utbudet, sade Lotta Lyrå.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb