Södra Timber visade vägen

22 februari 2008 Alla Södras affärsområden slog nya försäljningsrekord under 2007. Men det vara Södra Timber som stod för största lyftet.

En stark trävarumarknaden,bra byggkonjunktur och brist på trä i den europeiska byggindustrin drev upp priserna på trävaror.

Avkastningen på eget kapital blev 15 procent under året, nettoomsättningen ökade med 1,9 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade med 118 mi.joner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb