Södra tar ny strid mot nätpubliceringar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Den nya dataskyddsförordningen ger stöd för att Skogsstyrelsens publiceringar av avverkningsanmälningar på nätet inte är tillåten. Det anser Södra och prövar återigen frågan rättsligt.

Södra kommer att bistå den markägare som genom rättslig prövning velat stoppa att publiceringarna görs utan skogsägares samtycke.  

Annons
Annons

Markägaren fick först rätt i förvaltningsrätten. Men Skogsstyrelsen överklagade till kammarrätten som i mars i år slog fast att publiceringarna får fortsätta. Men den domen tog inte hänsyn till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som infördes strax därefter, påpekar Södra.

–Det är vår uppfattning att den nya lagstiftningen ger ett starkare skydd för den enskilde när det gäller behandling av personuppgifter, kommenterar skogsstrateg Göran Örlander på Södras webbplats.

Södra anser att Skogsstyrelsens publiceringar innebär ett alltför stort intrång i den personliga integriteten och utgör en onödig exponering av näringsverksamhet.

–Om Skogsstyrelsen vill fortsätta publicera detaljerade kartuppgifter där avverkningsanmälningar läggs ut till allmän beskådan bör markägarna först ge sitt godkännande, fortsätter Göran Örlander.

Hösten 2016 ställde Södra frågan till 300 markägare om de godkänner digital publicering av slutavverkningar. 97 procent svarade nej.

 

Publicerad:
 • Emil blev mästare i skotarkörning

  Emil Sundberg 17 år från Vårgårda vann skol-SM i skotarkörning.
 • Annons
 • Skogforsk blir kvar i Sävar

  Kategorier: Skogforsk, Norrbotniabanan
  Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons