Södra tappar i vinst

24 april Minskad nettoomsättning och minussiffror i tre av fyra affärsområden. Södras rapport för det första kvartalet visar att marknadsläget är fortsatt tufft

Södra tappar i vinst
Hantering av massabalar vid Södra Cell i Mönsterås. Foto: Eijer Andersson/Södra

Men tuffa tider till trots så levererar koncernen fortfarande vinst på totalen, tack vare lönsamheten från massaindustrin. Rörelseresultatet för det första kvartalet blev 568 miljoner kronor. Mycket pengar förstås, men jämfört med samma period förra året, 1 085 miljoner, innebär det nästan en halvering.

I ett pressmeddelande skriver bolaget att den minskande lönsamheten inte kommer som någon överraskning:

”Resultatet för det första kvartalet är i linje med förväntat resultat sett till marknadsförutsättningar och omvärldsläget. Resultatet speglar den svaga byggkonjunkturen och minskade tillgången inom råvarumarknaden”.

Tre av fyra affärsområden förlorade pengar under årets första tre månader: Södra Skog backade 15 miljoner kronor, och för Södra Wood och Södra Innovation var förlusterna 34 respektive 69 miljoner kronor.

Bättre då för Södra Cell som gjorde en rörelsevinst på 780 miljoner kronor, en minskning från 1,2 miljarder kronor samma period förra året.

Nedgången förklaras enligt bolaget främst av lägre massapriser och högre kostnader för inköp av veden. Resultatet visar dock en positiv utveckling från föregående kvartal vilket förklaras av goda leveranser, stigande massapriser och en relativt stark dollar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb