Södra stöttar drönargödsling

13 maj Södra stöttar ett uppstartsbolag som använder drönare för att gödsla skogen med mer precision och till en lägre kostnad.

Södra stöttar  drönargödsling
Bild: Nordluft.

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Nordluft har med prototyper visat att drönare kan sprida gödslingsaskan på mindre områden utan skador på skogen. Man kommer åt överallt oavsett markbärighet och det behövs inte några stickvägar, enligt ett gemensamt pressmeddelande från Södra, Nordluft och medfinansiären EIT Inno Energy.

Hittills har skogsbruket fått förlita sig på spridning via helikopter eller ombyggda skogsmaskiner. Nackdelarna har varit sämre precision och höga kostnader för maskiner, personal och transporter.

Nu uppger skogsägarföreningens dotterbolag Södra Ädla att de stöttar Nordluft för att få en mer marknadsfärdig produkt samt säkra erforderliga flygtillstånd.

I metoden ingår drönare som arbetar autonomt i grupp, ett eget styrsystem och en basstation i form av en ombyggd lastbil.

Drönarna fylls med bioaska, gödningsmedel eller annat från lastbilen och flyger sedan i omgångar ut för spridning över omgivande marker.

Metoden blir särskilt kostnadseffektivt för skogsägare med små bestånd, uppger man.

”Drönarna kan också sprida bioaska och gödsel på mycket små områden, till och med över enskilda träd. Givan kan dessutom varieras för att passa extra torra eller blöta områden. Här finns även stor potential till att öka produktiviteten och minska behoven av insatskemikalier inom jordbruket”, avslutas pressmeddelandet.

Bakgrund/ Nordluft: Finns sedan 2018 med bland portföljbolagen hos den europeiska energifinansiären EIT Inno Energy, som arbetar för att påskynda omställningen till förnybar energi i Europa. I samband med den nya finansieringsrundan investerar EIT Inno Energy på nytt i Nordluft.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb