Södra storsatsar på eldrivna transporter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra inleder ett projekt för att utreda ”storskalig elektrifiering” som omfattar bland annat timmer- och flisbilar samt transporter inom industri.
 Södra har sedan tidigare infört eldrivna truckar på ett par sågverk. Nu tar man steget mot storskalig elektrifiering, enligt ett pressmeddelande. Eldrivna lastmaskiner, lastbilar och truckar är målet. Men först ska det utredas vilken typ av fordon och laddutrustning som passar Södras olika verksamheter. Infrastruktur och logistik ska också planeras och anpassas.
Södra  är en av Sveriges största transportköpare, varje dag går tusen vägtransporter från medlemmarnas skogar till industri.
– Tansporterna står för den största delen av våra fossila utsläpp. Därför är storskalig elektrifiering en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel, i att minska våra fossila utsläpp och kunna bidra ytterligare till samhällets klimatomställning, säger Henrik Brodin, som är energichef och ansvarig för programmet Ett fossilfritt Södra.
Närmast till hands ligger en fortsatt elektrifiering av interna transporter, där en majoritet av Södras interna truckflotta ska ersättas.
För externa lastbilstransporter är tidshorisonten längre, innefattar fler aktörer och ställer nya krav på affärsmodeller, uppger Södra.
För att elektrifieringen ska lyckas krävs också utbyggnad av laddningsinfrastruktur på såväl Södras egna enheter som över hela Götaland. 
Södras eget åkeri kommer vara drivande i utvecklingen tillsammans med strategiska partners, uppger man.
Södra är i dag nettoproducent av el och har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Annons
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Annons
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Hyggesfria veckan är öppen för alla

  Många vill veta mer om hyggesfritt. Under nästa vecka ordnar Skogsstyrelsen därför Hyggesfria veckan med en mängd kostnadsfria seminarier online.
 • Annons