Södra söker nya vägar för medlemmars lövträ

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skördare bland lövträd
I dag hamnar för mycket björktimmer bland massaveden, enligt Svenska Lövträdföreningen. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild.
Höj priserna, sänk leveranskraven, samarbeta med ­säljare i norr. Skogsägarna ­föreslår lösningar, men Södra står fast: Sågen i Traryd stängs.

Södra kommer att avveckla sitt lövsågverk i Traryd under 2016. Det är ett beslut som ogillas av många skogsägare, även de som inte berörs direkt.

Annons
Annons

Jan OlssonJan Olsson vill att björktimmer ska marknadsföras på bred front.

Jan Olsson, sekreterare i Svenska lövträdföreningen, anser att nedläggningen ger en besvärlig signal om att det inte är värt att satsa på lövskogsbruket. Han har visser­ligen förståelse för att Södra måste få lönsamhet, men anser att det finns saker som de kan göra för att öka uttaget av sågtimmer.

– Höj priset på råvaran björktimmer och marknadsför detta på bred front till skogsägarna. Samarbeta med skogsägarna i norr för att fånga upp björktimmer, lägg det på järnväg för transport till Traryd, föreslår han.
Han tycker också att sorteringen bör ses över.
– Sortera på något praktiskt sätt ut sågtimmerämnen av björk vid intaget för björk­massa­ved vid massa- och pappersindustrin, säger Jan Olsson.
En enskild skogsägare som reagerat på stängningen av ­Södras lövsåg är Bo Servenius.
– Jag tycker att Södra, som den skogsägarrörelse det ­faktiskt är, borde ta sitt ansvar att hjälpa marknaden för ­lövtimmer på traven. Att höja priserna är den självklara ­signalåtgärden, säger han.
Dessutom, anser han, borde Södra starta en lövtimmer­kampanj.

– Man kunde sänka kraven på minsta leverans till hälften av i dag och genomföra en pris­ökning, om så bara för ett år eller så. Då tror jag säkert man skulle få upp leveranserna, säger Bo Servenius.
Håkan Larsson, skogsdirektör hos Södra, säger att det inte vore realistiskt att höja priserna i ett läge med bristande lönsamhet.
– Kostnaden för råvara är den dominerande kostnadsposten för ett sågverk, säger han.
Han tror inte heller på att höja gränsen för minsta leverans­volym.
– I dag har sågbara lövsortiment fem m3to (motsvarande cirka 6,2 m3fub) som lägsta leveransvolym, att sänka den ytterligare är inte aktuellt av logistikskäl.
Däremot säger han att Södra söker andra vägar att hitta avsättning för sina medlemmars lövsågvara.
– Vi ska verka för att hitta avsättning för deras skogsprodukter, framför allt lövsågvara, till marknadsmässiga priser.

Södras såg i Traryd omvandlades paradoxalt nog från barrsåg till lövsåg 2011, men man har ­tvingats dryga ut löv med barr för att hålla verksamheten igång. Tidigare i år varslades åtta av tjugosju anställda.
Skälet uppgavs vara råvaru­brist på grund av en mild vinter – och att stora avverknings­resurser lagts på att röja upp efter stormen Egon.
Under nästa år ska sågen ­stegvis stängas och enligt Håkan Svensson som är affärsområdeschef för Södra Wood kommer Södra inte att driva någon annan verksamhet i lokalerna. Man söker i stället efter andra ­intressenter.

SKOGEN 11/2015

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons