Södra söker nya vägar för medlemmars lövträ

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skördare bland lövträd
I dag hamnar för mycket björktimmer bland massaveden, enligt Svenska Lövträdföreningen. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild.
Höj priserna, sänk leveranskraven, samarbeta med ­säljare i norr. Skogsägarna ­föreslår lösningar, men Södra står fast: Sågen i Traryd stängs.

Södra kommer att avveckla sitt lövsågverk i Traryd under 2016. Det är ett beslut som ogillas av många skogsägare, även de som inte berörs direkt.

Annons
Annons

Jan OlssonJan Olsson vill att björktimmer ska marknadsföras på bred front.

Jan Olsson, sekreterare i Svenska lövträdföreningen, anser att nedläggningen ger en besvärlig signal om att det inte är värt att satsa på lövskogsbruket. Han har visser­ligen förståelse för att Södra måste få lönsamhet, men anser att det finns saker som de kan göra för att öka uttaget av sågtimmer.

– Höj priset på råvaran björktimmer och marknadsför detta på bred front till skogsägarna. Samarbeta med skogsägarna i norr för att fånga upp björktimmer, lägg det på järnväg för transport till Traryd, föreslår han.
Han tycker också att sorteringen bör ses över.
– Sortera på något praktiskt sätt ut sågtimmerämnen av björk vid intaget för björk­massa­ved vid massa- och pappersindustrin, säger Jan Olsson.
En enskild skogsägare som reagerat på stängningen av ­Södras lövsåg är Bo Servenius.
– Jag tycker att Södra, som den skogsägarrörelse det ­faktiskt är, borde ta sitt ansvar att hjälpa marknaden för ­lövtimmer på traven. Att höja priserna är den självklara ­signalåtgärden, säger han.
Dessutom, anser han, borde Södra starta en lövtimmer­kampanj.

– Man kunde sänka kraven på minsta leverans till hälften av i dag och genomföra en pris­ökning, om så bara för ett år eller så. Då tror jag säkert man skulle få upp leveranserna, säger Bo Servenius.
Håkan Larsson, skogsdirektör hos Södra, säger att det inte vore realistiskt att höja priserna i ett läge med bristande lönsamhet.
– Kostnaden för råvara är den dominerande kostnadsposten för ett sågverk, säger han.
Han tror inte heller på att höja gränsen för minsta leverans­volym.
– I dag har sågbara lövsortiment fem m3to (motsvarande cirka 6,2 m3fub) som lägsta leveransvolym, att sänka den ytterligare är inte aktuellt av logistikskäl.
Däremot säger han att Södra söker andra vägar att hitta avsättning för sina medlemmars lövsågvara.
– Vi ska verka för att hitta avsättning för deras skogsprodukter, framför allt lövsågvara, till marknadsmässiga priser.

Södras såg i Traryd omvandlades paradoxalt nog från barrsåg till lövsåg 2011, men man har ­tvingats dryga ut löv med barr för att hålla verksamheten igång. Tidigare i år varslades åtta av tjugosju anställda.
Skälet uppgavs vara råvaru­brist på grund av en mild vinter – och att stora avverknings­resurser lagts på att röja upp efter stormen Egon.
Under nästa år ska sågen ­stegvis stängas och enligt Håkan Svensson som är affärsområdeschef för Södra Wood kommer Södra inte att driva någon annan verksamhet i lokalerna. Man söker i stället efter andra ­intressenter.

SKOGEN 11/2015

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons