Södra siktar mot giftfritt plantskydd

23 februari 2010 Södras helägda dotterbolag Södra Odlarna har startat ett projekt för att ta fram ett mekaniskt plantskydd mot snytbagge. Målet är att på sikt helt komma ifrån kemikalieanvändningen vid skogsföryngring.

Södra Odlarnas styrelse har fattat beslut om att utveckla ett eget giftfritt skydd mot snytbaggeskador på skogsplantor. Projektet kommer inledningsvis att löpa över två år och som projektledare på heltid har Andreas Alvehus anställts. Han kommer närmast från en tjänst som skogsvårdsledare i Tingsryd. Projektet är ett samarbete mellan Södra Odlarna och Södra Skog.
– Vi jobbar brett och förutsättningslöst och tittar på både skyddseffekt och hela kedjan från plantodling till plantering och nedbrytning av skyddet. Två erfarna snytbaggeforskare är med i projektet och samarbete sker med universitet och specialister inom material, biologi och mekanisering, säger Andreas Alvehus.
– Att satsa stort på ett mekaniskt skydd känns naturligt med tanke på Södras medlemskap i FSC och vår ambition att bedriva ett långsiktigt och miljövänligt skogsbruk, säger skogsskötselchef Göran Örlander.
 
Om två år kommer projektet att utvärderas, varvid en andra fas med uppskalning planeras. Om projektet lyckas kommer det ändå att ta minst tre till fyra år innan ett väl fungerande och kostnadseffektivt mekaniskt plantskydd, som testats i fält, kan finnas tillgängligt för Södras medlemmar.
 
Snytbaggen är den i särklass största skadegöraren på skogsplantor i södra Sverige och orsakar årligen stora avgångar på de planterade plantorna. Om plantorna inte skyddas mot snytbagge dör i genomsnitt 80 procent av plantorna. Omkring 90 procent av de plantor som säljs i Götaland är idag behandlade med kemiska insektsskydd.
 
 
För mer information, kontakta gärna:
Andreas Alvehus, projektledare mekaniskt plantskydd, 0346-296 05
Per Braconier, informationsdirektör, 070-534 51 66
Göran Örlander, skogsskötselchef, 0470-893 62

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb