Södra satsar på lövträd

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Södra kommer att utveckla en satsning på lövträd som täcker in hela förädlingskedjan. Från plantor till färdiga produkter. För att klara av att genomföra lövinriktningen krävs en rad av nysatsningar. Produktutveckling i form av list- och inredningsdetaljer och textilmassa, samt en kraftansamling för skogsskötsel av lövträd.

– Genom vårt heltäckande lövkoncept med plantor, kunskap kring lövskogsskötsel, industriell avsättning till bra priser och förädling till färdiga produkter är vi ett starkt stöd i skogsägarnas arbete med att skapa god lönsamhet i skogen, säger Södras skogschef Göran Örlander.

Annons
Annons

Lövsatsningen börjar redan i plantskolorna. För att ge skogsägarna en bra balans mellan biologisk mångfald och lönsam skogsproduktion kommer Södra att öka framställningen av lövträdplantor. Under våren inledde Södra produktion av ekplantor med svensk härkomst vid Södra Skogsplantors anläggning i Falkenberg. Syftet är att möta skogsägarnas behov av svenska ekplantor och på sikt även industrins efterfrågan på svensk ek som råvara till tillverkning av bland annat träinredning så som golv.

Lönsam lövskogsproduktion kräver god virkeskvalitet. Södra satsar därför på effektivare lövskogsskötsel och har tillsatt en central lövskötselexpert.

–  Kunskapen om hur vi ska sköta lövskogsbestånden på ett bra sätt har länge varit bristfällig. Min uppgift är att sprida information om effektiva arbetssätt och bra skötselmodeller för lövskog, säger Södras lövskötselexpert Anders Ekstrand.

Skogsproduktionen och virkesförrådet av lövträd ökar sedan många år i de sydsvenska skogarna. Det globala behovet av förnybar och certifierad fiber gör den sydsvenska lövskogen extra eftertraktad. Södra har mött den ökade efterfrågan bland annat genom ökad lövträförädling vid de egna lövträsågverken i Djursdala och Traryd, förvärv av parkettgolvstillverkaren Berg & Berg samt framställning av textilmassa av certifierad björkmassaved vid massabruket Södra Cell Mörrum. Södras lövträsatsning fortsätter nu med tillverkning av textilmassa av asp.

Publicerad:
 • Bokdöd

  Ingen bot för bok

  SKADEGÖRARE. Forskarna vet inte om bokdöden kommer att fortsätta spridas. Klart är att den inte kan stoppas.
 • Annons
 • Spelteknik gör jobbet lättare

  Att köra skogsmaskinkranar med kranspetsstyrning ger maskinförarna en betydligt bättre arbetsmiljö. Dessutom sparar skogsbruket tid och därmed pengar. 
 • Här ska spån bli olja

  Kategorier: biodrivmedel, pyolysolja
  Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.
 • Annons
 • Komatsu modell 895

  Skotarförsäljning skjuter fart

  MARKNAD. Skotarförsäljningen visar tecken på att öka jämfört med i fjol och ny etta på försäljningslistan är Komatsu. Även den genomsnittliga lastvikten ökar.
 • Forskningsmedel till skog och naturvård

  Nu finns 18,8 miljoner kronor att söka till forskning och kunskapsspridning om skog och naturvård.
 • Annons