Södra satsar på lövträd

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Södra kommer att utveckla en satsning på lövträd som täcker in hela förädlingskedjan. Från plantor till färdiga produkter. För att klara av att genomföra lövinriktningen krävs en rad av nysatsningar. Produktutveckling i form av list- och inredningsdetaljer och textilmassa, samt en kraftansamling för skogsskötsel av lövträd.

– Genom vårt heltäckande lövkoncept med plantor, kunskap kring lövskogsskötsel, industriell avsättning till bra priser och förädling till färdiga produkter är vi ett starkt stöd i skogsägarnas arbete med att skapa god lönsamhet i skogen, säger Södras skogschef Göran Örlander.

Annons
Annons

Lövsatsningen börjar redan i plantskolorna. För att ge skogsägarna en bra balans mellan biologisk mångfald och lönsam skogsproduktion kommer Södra att öka framställningen av lövträdplantor. Under våren inledde Södra produktion av ekplantor med svensk härkomst vid Södra Skogsplantors anläggning i Falkenberg. Syftet är att möta skogsägarnas behov av svenska ekplantor och på sikt även industrins efterfrågan på svensk ek som råvara till tillverkning av bland annat träinredning så som golv.

Lönsam lövskogsproduktion kräver god virkeskvalitet. Södra satsar därför på effektivare lövskogsskötsel och har tillsatt en central lövskötselexpert.

–  Kunskapen om hur vi ska sköta lövskogsbestånden på ett bra sätt har länge varit bristfällig. Min uppgift är att sprida information om effektiva arbetssätt och bra skötselmodeller för lövskog, säger Södras lövskötselexpert Anders Ekstrand.

Skogsproduktionen och virkesförrådet av lövträd ökar sedan många år i de sydsvenska skogarna. Det globala behovet av förnybar och certifierad fiber gör den sydsvenska lövskogen extra eftertraktad. Södra har mött den ökade efterfrågan bland annat genom ökad lövträförädling vid de egna lövträsågverken i Djursdala och Traryd, förvärv av parkettgolvstillverkaren Berg & Berg samt framställning av textilmassa av certifierad björkmassaved vid massabruket Södra Cell Mörrum. Södras lövträsatsning fortsätter nu med tillverkning av textilmassa av asp.

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons