Södra satsar på lövträd

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Södra kommer att utveckla en satsning på lövträd som täcker in hela förädlingskedjan. Från plantor till färdiga produkter. För att klara av att genomföra lövinriktningen krävs en rad av nysatsningar. Produktutveckling i form av list- och inredningsdetaljer och textilmassa, samt en kraftansamling för skogsskötsel av lövträd.

– Genom vårt heltäckande lövkoncept med plantor, kunskap kring lövskogsskötsel, industriell avsättning till bra priser och förädling till färdiga produkter är vi ett starkt stöd i skogsägarnas arbete med att skapa god lönsamhet i skogen, säger Södras skogschef Göran Örlander.

Annons
Annons

Lövsatsningen börjar redan i plantskolorna. För att ge skogsägarna en bra balans mellan biologisk mångfald och lönsam skogsproduktion kommer Södra att öka framställningen av lövträdplantor. Under våren inledde Södra produktion av ekplantor med svensk härkomst vid Södra Skogsplantors anläggning i Falkenberg. Syftet är att möta skogsägarnas behov av svenska ekplantor och på sikt även industrins efterfrågan på svensk ek som råvara till tillverkning av bland annat träinredning så som golv.

Lönsam lövskogsproduktion kräver god virkeskvalitet. Södra satsar därför på effektivare lövskogsskötsel och har tillsatt en central lövskötselexpert.

–  Kunskapen om hur vi ska sköta lövskogsbestånden på ett bra sätt har länge varit bristfällig. Min uppgift är att sprida information om effektiva arbetssätt och bra skötselmodeller för lövskog, säger Södras lövskötselexpert Anders Ekstrand.

Skogsproduktionen och virkesförrådet av lövträd ökar sedan många år i de sydsvenska skogarna. Det globala behovet av förnybar och certifierad fiber gör den sydsvenska lövskogen extra eftertraktad. Södra har mött den ökade efterfrågan bland annat genom ökad lövträförädling vid de egna lövträsågverken i Djursdala och Traryd, förvärv av parkettgolvstillverkaren Berg & Berg samt framställning av textilmassa av certifierad björkmassaved vid massabruket Södra Cell Mörrum. Södras lövträsatsning fortsätter nu med tillverkning av textilmassa av asp.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons