Södra larmar om stora barkborreskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hälften av granskogen på Södras medlemsägda fastigheter har skador av granbarkborre, visar en inventering.

Södra har nyligen inventerat skadeläget för granskogen efter sommarens angrepp av granbarkborre. Totalt uppskattas 750 000 kubikmeter vara skadat och döende på Södras medlemsfastigheter. Denna areal utgör cirka hälften av den totala skogsmarksarealen vilket tyder på att ca 1,5 miljoner kubikmeter kan vara skadat i Götaland.

Annons
Annons

- Inventeringen visar att skadorna varierar mycket inom Södras område och inte oväntat hittar vi mest skador i sydöstra delarna av Götaland medan de västra områdena uppvisar mer normala skadenivåer, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande från Södra.

Södras inventering har gjorts på fler än 200 fastigheter och ger en preliminär bild av skogsskadorna. Hur stor andel som inte upptäckts är svårt att bedöma, men läget är med säkerhet värre eftersom träd som angripits sent på säsongen fortfarande kan ha grön barrfärg.

- Som skogsägare är det viktigt att du inventerar din fastighet så snart som möjligt för att identifiera skadorna. Vi uppmanar till självverksamhet när angreppen är av mindre omfattning och vi kommer att hjälpa skogsägare som har behov.

Avverkningarna är redan i full gång på flera platser och arbetet kommer att pågå hela hösten och vintern. Genom att avverka angripna träd kan virkesvärdet i viss mån räddas. Att få ut insekter ur skogen minskar även skadorna inför kommande säsong.

- Men först och främst kommer säkerheten. Saknar man erfarenhet och nödvändig kunskap så sök professionell hjälp, uppmanar Olof Hansson.

Publicerad:
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons