Södra köper Skandinaviens största lövsågverk

21 januari 2009 Södras dotterbolag Gapro förvärvar Wernerträ, som är Skandinaviens största lövsågverk med en årsproduktion på 42 000 kubikmeter sågade trävaror.

Företaget har 20 anställda, en årlig omsättning på 40 miljoner kronor och ligger i Södra Vi i nordöstra Småland.
 
– Genom den här affären hoppas vi kunna öka avsättningen för Södramedlemmarnas lövvirke. Det finns en stor potential i al, björk, asp och ek när det gäller att ta fram nya produkter. Utvecklingen av affären kommer att ta tid men är strategiskt viktig, säger Södras koncernchef Leif Brodén.

För Gapro betyder det att man får råvara rakt in i företaget för fabriken i Grimslöv.

– Vi använder och vi kan styra volymer, kvaliteter och sortiment på ett mer effektivt sätt. I stället för att köpa in färdighyvlade produkter kan anläggningen helt och hållet förädla lövträprodukter från stock till konsumentartiklar i egen regi. Vi räknar med att ersätta import med större andel svenskt lövträ, säger Gapros vd Håkan Svensson. 
 
Wernerträs nuvarande vd och minoritetsägare Egil Freitag fortsätter som verkställande direktör i bolaget, som blir ett dotterbolag i Gapro. 
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb