Södra höjer timmerpriserna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Södra.
Stark efterfrågan på framför allt normaltimmer gör att Södra höjer priserna på tall- och grantimmer.
Höjningen, som gäller omedelbart, är på 30 kronor per fastkubikmeter.
– Det är glädjande att efterfrågan på familjeskogsbrukets produkter är fortsatt hög, om än med en svagare prisbild på färdigvarumarknaden. Vi arbetar ständigt med att stärka lönsamheten på Södras medlemmars skogsgårdar och våra timmerpriser ligger nu på historiskt höga nivåer. Vi bedömer att den höga efterfrågan kommer att hålla i sig under våren och det är viktigt att hålla en hög takt i avverkningarna under vintern och våren för att möta denna, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra skog, i ett pressmeddelande.
För bränsleved görs förändringen att premien läggs in i grundpriset.  Det innebär att  330 kronor betalas per fastkubikmeter för bok och ek. För bränsleved av övriga trädslag blir grundpriset 300 kronor fastkubikmetern.
 
Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons