Södra höjer massavedspriset

25 augusti 2008 För att få massaved hoppas Södra att skogsägarna ska minska avverkningen av äldre skog och öka gallringen i sina ungskogar.

Skogskoncernen Södra höjer priset på massaved med 30 kronor per kubikmeter. Beslutet kommer bara en månad efter att Södra sänkte timmerpriset med 40 kronor, rapporterar SR Kronoberg.

Efter stormen Gudrun är det inte lätt att övertyga skogsägare om att börja gallra igen. Den nygallrade skogen är mer sårbar för starka vindar, eftersom rötterna är ostadiga efter gallringen.

Södras terminallager av timmer ska avvecklas. Den avvecklingen ska vara genomförd under första halvåret 2009. Tillsammans med en något lägre produktion i många sågverk leder detta till begränsat behov av sågtimmer, främst av gran, meddelar Södra.

Mängden granbarkborreskadad skog som kommer att avverkas under hösten/vintern är dessutom fortsatt osäker.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb