Södra höjer massavedspriserna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södra höjer omgående priserna på massaved av såväl barr- som lövträd.

Barrmassaveden höjs med 30 kronor per kubikmeter fast mått under bark. Motsvarande höjning för lövmassaved är 50 kronor.

Annons
Annons

 
Det här innebär att grundpriset för prima barrmassaved blrr 385 kronor per kubikmeter fast mått under bark och för prima björk- och aspmassaved 425 kronor. Höjningen gäller från och med 26 april.
Bakgrunden, enligt Södra, är högre efterfrågan från energimarknaden samtidigt som fortsatta oroligheter med koppling till kriget i Ukraina påverkar utbudet på virkesmarknaden.
– Efterfrågan på våra skogliga produkter fortsätter ligga på höga nivåer och väntas hålla i sig. Det är viktigt att vi har ett stabilt virkesflöde från våra medlemmars skogar för att möta industrins behov och därför höjer vi priserna på barr- och lövmassaved, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons